De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ en USAID/ESC tasten samenwerking af voor verbetering welzijn jongeren

Minister Steven Mac Andrew en Tevin Shepherd, Senior Youth Specialist bij the United States Agency for International Development/Eastern and Southern Caribbean (USAID/ESC), hebben tijdens een kennismakingsbezoek op woensdag 17 augustus 2022 wederzijds afgetast hoe met elkaar samen te werken in het belang van het verbeteren van het welzijn van de Surinaamse jeugd. De minister heeft bij deze gelegenheid de USAID geïnformeerd over de recente ontwikkelingen en vorderingen met betrekking tot het jeugdbeleid, zoals de voorbereiding om te komen tot een goed functionerende jeugdraad als inspraakorgaan, en de introductie van het ontwikkelingsconcept Youth POWER en het daarbij bijbehorende Jeugdprofiel waarop het jeugdbeleid zal worden gestoeld en getoetst.  
Mac Andrew heeft aangegeven dat het ministerie reeds vergevorderd is in het proces om te komen tot een actieve jeugdraad als aangepaste inspraakorgaan waar jongeren hun mening of wensen kenbaar kunnen maken ten aanzien van onderwerpen die hen aangaan. Met betrekking tot het jeugdbeleid zei de bewindsman dat het concept Youth POWER dat door het ministerie is ontwikkeld als grondslag dient voor het beleid. Dit ontwikkelingsconcept geeft de denkstroming aan over jongeren in relatie tot maatschappij en samenleving, terwijl het Jeugdprofiel dat naadloos hierop aansluit zich meer richt op persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten van vooral de risicojongeren. De bewindsman noemde in dit verband: tienermoeders, drop-outs, jongeren die in aanraking zijn gekomen met de justitie, jongeren met suïcidale neigingen, en jongeren die in de klauwen van kinderarbeid terecht zijn gekomen. Mac Andrew wil in het belang van de Surinaamse jeugd de handen in elkaar slaan met alle stakeholders zowel nationaal, regionaal als internationaal, door samenwerkingsvormen en partnerschappen aan te gaan. Tegen deze achtergrond kijkt hij uit naar een goede samenwerking met de USAID.

Tevin Shepherd die de leiding had van de missie bij de minister, heeft de bewindsman inzicht verschaft in de activiteiten en werkwijze van USAID. Zo werkt de organisatie niet los van de overheid. De USAID/ESC zit volgens hem, in samenwerking met de Caribbean Community (CARICOM), in de uitvoering van het project ‘Regional Development Cooperation Strategy (RDCS) 2020-2025’. Met dit project beoogt de organisatie het bevorderen van welvaart binnen de regio, waarbij vooral kwetsbare groepen worden ondersteund om in economisch opzicht te groeien en ontwikkeling te brengen. De USAID is twee maanden geleden een Youth Council binnen de CARICOM gestart en Shepherd deelde mee dat Sanisha Autar uit Suriname, die ook aanwezig was bij de meeting met de minister, een van de vertegenwoordigers is van deze council. Shepherd juicht de inspanningen van het ministerie toe, gericht op vooral risicojongeren. Verder waren bij deze meeting aanwezig: Imran Bacchus van USAID/ESC Youth Council, als vertegenwoordiger van Guyana, Genti Mangroe, directeur Jeugdzaken, en Mitesh Bhaggoe, onderdirecteur Nationaal Jeugd Instituut.