De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

EZ viert 75-jarig bestaan

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft haar 75-jarig bestaan gevierd. Tijdens het formele gedeelte hebben minister Rishma Kuldipsingh en directeur Economische Zaken, Aroen Jadoenathmisier kort de aanwezigen toegesproken en een dankwoord gericht aan de EZ-familie. Daarnaast heeft defensieminister Krishnakoemarie Mathoera, die als vertegenwoordiger van de president aanwezig was, ook haar toespraak gehouden. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), en vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie en politie, Natuurlijke Hulpbronnen en Ruimtelijke Ordening en Milieu hebben ook deel uitgemaakt van de aanwezigen. De viering heeft plaatsgevonden op 18 augustus 2022.

Directeur Jadoenathmisier gaf aan dat het ministerie een aantal naamsveranderingen heeft ondergaan. “Gelukkig hebben deze veranderingen geen invloed gehad op het realiseren van de beleidsdoelen”, benadrukte de directeur. Ook heeft hij zijn dank uitgebracht voor de inzet van het personeel om gezamenlijk de targets van het ministerie te behalen.

Minister Kuldipsingh, die reeds vier maanden de scepter zwaait op EZ, is blij met het 75-jarig bestaan van het ministerie. Zij heeft voorheen ook als ambtenaar haar bijdrage geleverd aan het beleid van het voormalige ministerie van Handel en Industrie. De bewindsvrouw gaf aan dat het ministerie zich in een uitdagende tijd bevindt, maar dat er hard gewerkt wordt om hierin verandering te brengen door goede programmering en goed leiderschap. De minister heeft haar dankbaarheid kenbaar gemaakt aan het EZ-personeel, dat ondanks de vele uitdagingen toch haar uiterste best doet om het departement draaiende te houden. Zij rekent erop dat het personeel samen met de directie een hechter team vormt en dat alle neuzen in één richting zijn voor het behalen van de beleidsdoelen.

Minister Mathoera, die namens de president een felicitatieboodschap heeft overgebracht, heeft aangegeven dat de economie van het land zonder het ministerie van EZ geen grote hoogten zal kunnen bereiken. Zij staafde dit met het feit dat handel en ondernemerschap een grote bijdrage leveren aan de economische groei van elk land. Ondernemerschap is de ruggengraat van de samenleving en zorgt ook voor werkgelegenheid. Daarom heeft minister Mathoera eenieder opgeroepen om een bijdrage te leveren aan het beleid van EZ, maar ook aan ons geliefd land Suriname. Het ministerie van EZ stimuleert ondernemerschap en zet zich daarom ook in om met name jonge en startende ondernemers te stimuleren om te ondernemen. Dit is een beleidsgebied van EZ dat prioriteit geniet.