De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ installeert commissie ter bevordering ondernemerschap en werkgelegenheid binnenland

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft de commissie Bevordering en Ontwikkeling van Ondernemerschap op maandag 8 mei 2023 geïnstalleerd. Deze commissie zal zich richten op de bevordering van ondernemerschap in het binnenland en daarmee direct ook op de creatie van werkgelegenheid. De commissie is samengesteld uit verschillende stakeholders en heeft als doel om een plan, programma, te ontwikkelen ter stimulering van ondernemerschap en werkgelegenheid in het binnenland.  

De minister noemde de installatie van de commissie een mijlpaal, omdat deze zich specifiek zal focussen op het bevorderen van ondernemerschap en werkgelegenheid in het binnenland. De commissie zal volgens hem de nodige ondersteuning krijgen van het directoraat Arbeidsmarkt van het ministerie dat de expertise en ervaring heeft met betrekking tot het ontwikkelen van werkgelegenheidsprogramma’s. De groep is in eerste instantie ingesteld voor een periode van 5 maanden. Volgens de bewindsman zullen de leden na de voorbereiding van een programma, ook worden belast met de implementatie en monitoring van de uitvoering van het programma. In dit stadium zullen ook de werkarmen van het ministerie, zoals de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO), de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) en de Raad voor Coöperatie wezen (RACO) toegevoegd worden aan de commissie om te helpen met de implementatie. Deze werkarmen zijn in staat de mensen in het binnenland de nodige vaardigheden aan te leren of bij te schaven om als werknemer of als micro-ondernemer aan de slag te gaan.

Minister Mac Andrew benadrukte dat het bevorderen van productie en werkgelegenheid in het binnenland volledig past binnen het doel van het Decent Work Country Programme voor Suriname. Volgens de bewindsman moet Decent Work landelijk een feit worden. De installatie van de commissie past volgens hem ook in het streven naar meer inclusiviteit op de arbeidsmarkt. Hij kijkt uit naar een werkprogramma van de commissie gericht op korte-, middellange- en lange termijn activiteiten gericht op ondernemerschap en werkgelegenheid, zodat ook het binnenland een bijdrage kan leveren aan de verhoging van de productie in ons land en daarmee ook aan een stabiele economie.

De commissie wordt geleid door Shoblina Chotkan-Somai (AWJ), Troenopawiro-Sasmani Maridy (AWJ), René Artiest en Lazo George (Associatie van Binnenlandse Industriëlen), Muriel Fernandes en Naomi Jubitane (Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname), Paul Abiteng en Jermain Komis (Vereniging van Binnenlandse Houtproducten), Rudolf Pavion (Ministerie Economische Zaken, Ondernemerschap & Technische Innovatie), Sharon Grootfaam (Ministerie Regionale Ontwikkeling & Sport), Sandhya Ramdas (secretaris/ AWJ).