De Boodschap
Kabinet van de President

Staatsolie presenteert jaarverslag tijdens AVA

De Staatsolie Maatschappij Suriname heeft tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) haar jaarverslag gepresenteerd aan president Chandrikapersad Santokhi. Tijdens deze presentatie die op maandag 08 mei 2023 plaatsvond is er onder andere gesproken over de olievondsten en de financiele resultaten. De AVA werd aangezeten door president Santokhi, de directie van Staatsolie en de Raad van Commissarissen.

 De nieuwe visie van Staatsolie Maatschappij Suriname luidt: “Energizing a bright future for Suriname”. Volgens algemeen directeur Annand Jagesar is het wachten op Total Energies om de bekendmaking te doen over de olievondsten. Alles is gericht op het veiligstellen van de productie voor nog eens 20 tot 25 jaar en het blijven voorzien van de raffinaderij van ruwe olie.

Jagesar is zeer positief gestemd over de behaalde resultaten van het afgelopen boekjaar. In het jaarverslag zijn de positieve resultaten betreffende o.a. de offshore ontwikkelingen van 2022, het financieel verslag en de toekomstplannen van Staatsolie opgetekend. De jaarrekening is door de AVA goedgekeurd.

Na afsluiting van de AVA is er ingegaan op constateringen bij de Afobakadam. Bewoners in de omgeving van de dam hebben bij Staatsolie aan de bel getrokken over bouwactiviteiten die in de omgeving van de dam door een ondernemer worden uitgevoerd.  Eddy Frankel, Adjunct-directeur Power & Sustainable Energy van de maatschappij, spreekt van verboden activiteiten in de buurt van de dam. In een presentatie werd uitvoerig belicht wat de gevolgen zouden kunnen zijn bij een eventuele dambreuk.

Directeur Jagesar verzekert dat  Staatsolie erop toeziet dat er zich geen calamiteiten op en rondom de dam voordoen en dat de veiligheid  gewaarborgd blijft. “Onze dam, in tegenstelling tot andere dammen, ligt stroomopwaarts en daar kun je betreffende veiligheid geen grappen mee maken,” stelt de directeur.