De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ komt jongeren in Saramacca tegemoet met training computervaardigheden

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op maandag 19 juni 2023 de computertrainingen voor tienermoeders, vroege schoolverlaters en kansarme jongeren voortgezet. Het district Saramacca was voor deze keer aan de beurt. De start van deze training vond plaats in de vergaderzaal van het Commissariaat in Groningen, waar de geselecteerde jongeren enthousiast het startsignaal aan het afwachten waren. Zoals gebruikelijk bij de aanvang van deze trainingen werden de jongeren een hart onder de riem gestoken door verschillende sprekers om de training tot een goed eind te brengen.

Minister Steven Mac Andrew liet tijdens zijn toespraak blijken blij te zijn om te zien dat Saramacca deze aangeboden kans voor menselijke ontwikkeling heeft aangegrepen. Hij was ingenomen met zowel de jongeren die zich hebben aangemeld voor de training als de burgermoeder die de zaal van het commissariaat kosteloos ter beschikking heeft gesteld voor de lessen. Hij kon het belang van de menselijke waarde in het digitale tijdperk waarin wij leven niet voldoende benadrukken. Specifieke competenties in het digitaal tijdperk, waaronder computervaardigheden, zullen volgens hem jongeren in staat stellen om tot bloei te komen in zowel het onderwijsproces als in het werkproces, welke steeds meer aan het digitaliseren is. Hij verwacht daarom dat de participanten deze gratis aangeboden training ten volle zullen benutten.

De directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, benadrukte de functionaliteit van computervaardigheden bij jongeren. Met die vaardigheden zullen zij in staat zijn om afstandsonderwijs te volgen. Volgens haar is dat reeds bewezen tijdens de Covid-19-pandemie, die onder meer de directe aanleiding was voor deze training, omdat jongeren genoodzaakt waren afstandsonderwijs te volgen. Alhoewel de pandemie achter de rug is, is deze training volgens haar nog steeds nuttig, omdat jongeren dienen te beschikken over computervaardigheden om te kunnen inspelen op de digitale ambities van bedrijven op de arbeidsmarkt. Volgens haar is het landelijk aanleren van deze vaardigheden van belang, temeer daar de statistieken uitwijzen dat minder dan 50% van onze bevolking kan omgaan met de computer en met basale softwareprogramma’s.

Sherin Bansi-Durga, burgermoeder van Saramacca, was verheugd over de training in haar district. Het toerusten van districtsjongeren met kennis, zal het voor deze groep mogelijk maken om mee te kunnen doen aan de maatschappij en om zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het eigen district. Zij heeft de jongeren op het hart gedrukt om deze aangeboden kans maximaal te benutten.

Madhoeri Moenesar, die onderdirecteur is van het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) en die direct verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit project, heeft de doelstelling van het project benadrukt voor de aanwezigen. Deze training is volgens haar een boost voor vroegtijdige schoolverlaters en jonge schoolgaande moeders om de school voort te zetten en zelfs af te ronden, waardoor zij later op een waardige wijze kunnen participeren in de maatschappij.

De training wordt verzorgd door Jamaata Education Center, onder leiding van Jennifer Landveld-Amaata. Zij heeft in haar toespraak de focus gelegd op de inhoud van de training en op het belang van participatie aan de training. De jongeren zullen volgens haar getraind worden in: Windows, Word, Excel en PowerPoint. De training duurt 2 weken. Het ministerie bekostigd de training, waardoor de training gratis is voor de participanten.