De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname profileert zich internationaal goed

Internationale betrekkingen stellen landen in staat met elkaar samen te werken, middelen te bundelen en informatie te delen als een manier om mondiale problemen aan te pakken die verder gaan dan een bepaald land of een bepaalde regio. Hedendaagse mondiale problemen zijn, onder andere, pandemieën, terrorisme en het milieu. Suriname heeft zich de afgelopen periode internationaal goed geprofileerd. Dat blijkt onder meer uit de posities die ons land bekleedt en de internationale ondersteuning die zij krijgt.

Meest recentelijk betreft dit de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties. Suriname is op 8 juni 2023 met overweldigende meerderheid gekozen als lid van de ECOSOC voor de periode vanaf 1 januari 2024 tot en met eind 2026. De ECOSOC is één van de zes hoofdorganen van de Verenigde Naties en is belast met het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Suriname was van 2000-2002 voor het laatst lid hiervan.

Verder is Suriname, vanaf mei 2023, voorzitter van de Ministeriële Raad van de Associatie van Caribische Staten (ACS) in de persoon van minister Ramdin. De ACS telt 25 leden en is actief op het gebied van handel, transport, duurzaam toerisme en bestrijding van rampen in de regio.

Vanaf oktober 2022 tot en met 2024 is Suriname voorzitter van de Caribbean Development and Cooperation Committee (CDCC) van de ECLAC, welke staat voor de ‘Economic Commission for Latin America and the Caribbean’ en is gericht op het bevorderen van samenwerking en integratie van de regio. Suriname zit sinds september 2020 tot en met september 2023 ook in de Uitvoerende Raad van de Pan-American Health Organization (PAHO). Minister Ramadhin van Volksgezondheid vertegenwoordigt Suriname in dit belangrijke orgaan dat eind deze maand weer bijeenkomt. Daarnaast is Suriname in de CARICOM ook zeer actief, waarbij president Santokhi vorig jaar voorzitter geweest is van deze belangrijke regionale organisatie.

In 2022 was Suriname voorzitter van de Permanente Raad van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), waar momenteel ambassadeur Schalkwijk, namens Suriname, voorzitter van de werkgroep voor Humanitaire Assistentie aan Haïti is. Vervolgens is Suriname op 8 mei 2023 toegetreden tot de OAS Conventie voor oudere personen. Suriname participeert ook in vele commissies van de OAS, waarbij de hoop is dat een Surinamer deze maand wordt gekozen als een van de zeven commissarissen van de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten (IACHR). Een delegatie van de IACHR heeft Suriname in februari dit jaar bezocht waarbij capaciteitsversterking is toegezegd.

Er zijn diverse bezoeken geweest van hoge functionarissen aan Suriname in de afgelopen periode, waaronder de presidenten van India, Brazilië en Guyana. Daarnaast heeft de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, António Guterres en de Secretaris-Generaal van de ACS, Rodolfo Sabonge, Suriname bezocht. Ook heeft de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, en diverse ministers van Nederland en andere landen Suriname bezocht voor bilateraal- en multilateraal overleg.

Suriname heeft in de afgelopen periode diverse belangrijke momenten aangegrepen op internationale fora om van zich te laten horen, een stem uit te brengen, een standpunt duidelijk kenbaar te maken over zaken betreffende wereldproblematiek en wereldwijd vriendschappelijke- en zakelijke banden te verstevigen. President Santokhi heeft hiertoe diverse landen bezocht en op vele internationale fora het publiek toegesproken. Daarnaast hebben tevens de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, minister Albert Ramdin en collega’s van diverse andere ministeries, in de uitvoering van hun grensoverschrijdend werk, positieve resultaten ten behoeve van Suriname weten neer te zetten.

De benoemingen in diverse internationale functies geeft vertrouwen weer in de bijdrage die Suriname heeft te leveren. Er is vertrouwen dat Suriname meewerkt in de mondiale aanpak van problemen en daarnaast in staat is samen te werken om nationaal zaken te regelen, om eigen belangen veilig te stellen en politieke, economische, culturele of wetenschappelijke betrekkingen te bevorderen, terwijl vreedzame relaties worden onderhouden.