De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AW&J ontvangt donatie voor vaktrainingen

Ter ondersteuning van de vaktraining Textiele Werkvormen van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), heeft minister Rishma Kuldipsingh een donatie ontvangen ter waarde van Euro 1.000,- van Anita Sewsahai van diaspora Nederland. Hiermee zijn 5 naaimachines en de bijbehorende attributen aangeschaft. Het doel van de donatie is expliciet bestemd voor de vaktraining Textiele Werkvormen om zodoende vrouwen zelfredzaam te maken na de training succesvol te hebben afgerond. Hiermee kan de doelgroep eigen middelen genereren middels het vervaardigen van onder andere kledingstukken.

Volledige, productieve, vrij gekozen en fatsoenlijke werkgelegenheid is een van de beleidsprioriteiten van deze regering c.q. het ministerie van AW&J in de beleidsperiode 2020-2025. Het ministerie wenst op een creatieve wijze de ontwikkeling en zelfredzaamheid van mensen op de arbeidsmarkt ter hand te nemen, om zodoende te geraken tot een gezonde en harmonieuze samenleving. Om hieraan gestalte te geven zorgen de verschillende werkarmen/vakscholen van het ministerie voor de nodige vaktechnische trainingen en begeleiding.

Anita Sewsahai heeft in het kader van women empowerment en zelfraadzaamheid de donatie gedaan. Voorheen had zij reeds een laptop en mobiele telefoons gedoneerd die worden ingezet ten behoeve van werkzaamheden op het onderdirectoraat Arbeidsmarkt. Sewsahai hoopt hiermee de diaspora gemeenschap hebben aangespoord om ook de ondersteuning te bieden waar nodig.

Minister Kuldipsingh is de donateur zeer erkentelijk. De bewinsdvrouw gaf aan dat het stimuleren van ondernemerschap en zelfredzaamheid behoort tot de prioriteitsgebieden van het ministerie. De naaimachines zullen ook in de districten worden ingezet ten behoeve van de vaktraining “Advanced Textiele Werkvormen”. Minister Kuldipsingh zegt dat het ministerie haar doelgroepen zal stimuleren en begeleiden voor het opzetten van eigen ondernemingen.