De Boodschap
Kabinet van de President

Back Track route Nickerie gelegaliseerd

De illegale grensoverschrijdende activiteiten die plaatsvonden op de ‘Back Track’ route in Nickerie, behoren vanaf nu tot het verleden. Er zal nu sprake zijn van een ordelijk grensverkeer ten voordele van Suriname en Guyana. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi op vrijdag 21 oktober 2022 tijdens zijn bezoek aan het rijstdistrict Nickerie. Het staatshoofd gaf aan dat de route, die ons bindt met Guyana, vele voordelen zal hebben voor beide landen.

De Back Track route stond bekend om de ongecontroleerde wijze van personen- en goederenverkeer tussen Suriname en Guyana, hetgeen schade toebracht aan beide naties. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft eerder dit jaar verschillende betrokken diensten ontvangen op het ministerie ter bespreking van de ‘Regulering Back Track route’. De ministeries van Defensie, Justitie en Politie, Volksgezondheid, Financiën en Planning waren nadrukkelijk betrokken bij de evaluatie en de verdere aanpak. Middels het samenstellen van een commissie zijn de problemen in kaart gebracht en is er gewerkt aan een ordelijk en veilig grensverkeer.

President Santokhi drukte de boothouders op het hart om de aanwijzingen van de ter plaatse aanwezige autoriteiten, op te volgen. “We zijn ervan overtuigd, dat deze back track voorziet in een enorme behoefte. Maar als regering blijft het onze taak en verantwoordelijkheid om erop toe te zien, dat zaken veilig en volgens wettelijke bepalingen verlopen”, benadrukte het staatshoofd verder. De president deed op hen een dringend beroep om mee te werken aan een veilig en vlot verloop van het geheel.

Voor Suriname zal dit vele voordelen opleveren vooral in de toerisme sector. De president vroeg de Nickerianen om het niet hierbij te laten, maar verder te gaan om deze plek zodanig in te richten om de verdiencapaciteit te vergroten. “Deze regering zal alle bevoegde instanties, vreemdelingenpolitie, douane, en alle overige, wederom accommoderen, zodat het geheel vlot, veilig en volgens wettelijke voorschriften verloopt”, aldus president Santokhi.