De Boodschap
Kabinet van de President

Bauxiet reserves West Suriname worden ontwikkeld

De presidentiële groep, welke als taak heeft – het realiseren van investeringen, voor de ontwikkeling, van de West- Suriname Bakhuis bauxietreserves- is op 8 augustus door president Chandrikapersad Santokhi ingesteld. Zij zal zich bezighouden met de ontwikkeling van de bauxiet reserves in West Suriname, vooropgesteld dat het maximaal nut uit deze reserves verkregen wordt. De groep is voor een periode van 9 maanden ingesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Openbare Werken (OW), en Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en separate specialisten.

 Voorzitter van de groep, Amrish Lachman geeft aan dat er een traject moet worden afgelopen op zoek naar investeerders die dit maximaal nut willen bewerkstelligen. Het ministerie van OW heeft zitting in de commissie vanwege de ervaring die zij heeft in het aantrekken van internationale partners voor grootschalige infrastructurele werken. Het ministerie ROM is voorzitter van het clusterteam van ministers bij zaken betreffende de stuurgroep Alcoa-Suralco.

“Er is weinig tijd en heel veel te doen”, stelt de voorzitter, “Gelukkig is er al heel wat informatie beschikbaar vanuit bijvoorbeeld de laatste onderzoekingen door Billiton in 2006-2007, alleen zijn de tijden wat veranderd”, aldus Lachman. De voorzitter liet doorschemeren dat de inzichten van de huidige regering erop zijn gericht om de carbon negatieve status van Suriname te behouden. “Dit alles moet in overweging worden genomen zodat er een uitgebalanceerd concept wordt gecreëerd welke kan worden voorgehouden aan investeerders”, legt de voorzitter uit.

De aangetrokken specialisten in de groep zijn content dat hun kennis en ervaring wordt ingezet en niet verloren gaat. Ze stellen wel dat zij een zeer uitdagende taak voor zich hebben.