De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi heeft onderhoud met IMF-team

President Chandrikapersad Santokhi heeft op donderdag 10 augustus 2023 een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ontvangen op zijn Kabinet. Het team staat onder leiding van Anastasia Guscina, Mission Chief van IMF voor Suriname. Tijdens deze bijeenkomst is er een evaluatie geweest van gemaakte afspraken en actiepunten die Suriname heeft meegekregen binnen de samenwerking met het IMF. Bij de vorige review was er een sterke focus op beleidsdialoog. Nu wordt de nadruk gelegd op uitvoering en capaciteit.

Het IMF-team vertoeft voor een week in Suriname en heeft verschillende punten op agenda, waaronder ook een onderhoud met de oppositie van De Nationale Assemblée (DNA). Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning geeft aan dat afgesproken is om driemaandelijks een evaluatie missie te houden. Volgens de bewindsman is na de vorige missie uitvoerig overlegd met de leiding van het parlement en technische deskundigen. “Deze keer zal ook gepraat worden met de vakbeweging en het bedrijfsleven”, stelt de minister. Gedurende de bijeenkomst is er gesproken over de economische problemen en hoe het dagelijks leven van de Surinamer makkelijker te maken. Het IMF-team is positief over de economische ontwikkelingen. Verder merkt het team ook een redelijke stabiliteit in de koers en pogingen van de regering om de inflatie omlaag te krijgen.

Het belang van deze bijeenkomst was om de economische uitdagingsfase in Suriname te bespreken en hoe het IMF ondersteuning kan bieden aan het economische hervormingsprogramma. Daarnaast zijn ook de stand van zaken en het volgende traject van het IMF-programma aan de orde gekomen. Hierbij is onder andere aan het team uitgelegd hoe de regering middels het aanpassingsproces van plan is de meest kwetsbare groepen in de samenleving te beschermen. “Het IMF functioneert slechts als bemiddelaar en om advies te geven over de best practices”, zegt Mission Chief, Anastasia Guscina. Volgens haar heeft het team productieve gesprekken gevoerd met de betrokken actoren.