De Boodschap
Openbare Werken

Groene strook Lelydorp krijgt facelift

Directeur Inder Gangabisoensingh van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) heeft op woensdag 9 augustus 2023 een werkbezoek gebracht aan de dependance van het ministerie van Openbare Werken in het district Wanica. Tijdens dit bezoek is er van gedachten gewisseld over De verfraaiingswerkzaamheden aan de groene strook in het ressort Lelydorp.

Voorts zijn er werkafspraken gemaakt met betrekking tot onderhoud en ontwikkelen van nieuwe projecten in het district Wanica. Het districtshoofd Prewien Lakhi, heeft een rondleiding gegeven aan de OGA-directeur, een adviseur van de minister van Openbare Werken, vertegenwoordigers van Openbaar Groen, coördinator Civiel Technische Werken (CTW) en overige personeelsleden op de groene strook.

Enkele werkzaamheden die verricht zullen worden zijn onder andere het dagelijks onderhouden en ophalen van vuil, regulier maaien van de grasmat, beplanten van de strook volgens een model en het aanleggen van een parkeerplaats.