De Boodschap
Financiën & Planning

Belastingambtenaren ontvangen diploma voor junior controle medewerker

Dinsdag 28 februari 2024 hebben 4 belastingambtenaren hun diploma tot junior controle
ambtenaar in ontvangst mogen nemen. Het curriculum van de opleiding tot junior controle
ambtenaar omvat naast de verschillende belastingwetten en kennis over de verschillende
belastingmiddelen ook controle technische vaardigheden, beroepsethiek en mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. De 4 afgestudeerden behoren tot een groep van 19
ambtenaren die de opleiding zijn gestart, waarbij13 ambtenaren de opleiding reeds met succes
hebben afgerond.

Volgens het hoofd van de afdeling Opleidingen van het Ministerie van Financiën en Planning,
Mahindernath Gobardhan, zijn er diverse obstakels geweest waardoor de opleiding langer dan
gepland heeft geduurd. Hij is blij dat de opleiding nu met succes is afgerond. Volgens
Gobardhan is de afdeling Opleiding van het Ministerie van Financien en Planning drukdoende
voorbereidingen te treffen om ervoor te zorgen dat ook dit jaar diverse opleidingen en trainingen
beschikbaar worden gesteld voor het personeel om zich verder te scholen.
Maikel Bruijne, inspecteur Omzetbelasting gaf tijdens de diploma-uitreiking mee aan de
geslaagden dat zij vooral bij de controlewerkzaamheden de dienst waardig zullen moeten
uitdragen. ‘”Bij het beantwoorden van vragen, gaat de klant ervan uit dat u vanuit de wet praat,
dus blijft u zich inlezen”, aldus Maikel Bruijne.

Inspecteur Directe Belasting, Ashokkumar Ramautar feliciteerde niet alleen de geslaagden,
maar ook hun gezinnen met deze behaalde mijlpaal, daar zij de nodige ondersteuning hebben
gegeven aan de geslaagden om dit doel te realiseren. De dienst zit in een transformatieproces
waarbij de wetgeving wordt herzien en daarnaast ook de werkprocessen en procedures worden
vernieuwd, gaf Ramautar aan. De inspecteur drukte de geslaagden op het hart de opgedane
kennis goed in te zetten om zo een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een betere
dienstverlening.
Marita Lautan-Wijnerman, directeur der Belastingen, die woensdag de diploma’s uitreikte, gaf
aan, dat educatie het fundament is om te kunnen functioneren binnen een organisatie.
Wijnerman drukte de geslaagden op het hart de ontwikkelingen zowel internationaal, nationaal
alsook de ontwikkelingen binnen de organisatie te blijven volgen door zich te blijven scholen en
de opgedane kennis steeds in te zetten. Zij gaf verder aan dat de leiding niet alleen kijkt naar de
theoretische kennismogelijkheden, maar ook naar het aspect waar personeelsleden op
praktische wijze worden begeleid. “De dienst is aan het transformeren en rekent op u dat u
tijdens uw werkzaamheden integer en klantgericht zal handelen”, stelde Wijnerman woensdag
ter afsluiting.