De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Project agrarische transformatie Philipusdorp officieel gelanceerd 

De agrarische transformatie van Philipusdorp in het district Para staat in de startblokken. Dinsdag 27 februari 2024 werd onder grote belangstelling aldaar dit project officieel gelanceerd door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), in aanwezigheid van Gladys Kabalefodi, kapitein van Philipusdorp en Hermien Pavion, directeur Agrarische Ontwikkeling Binnenland van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS).  Bij dit buitengewoon initiatief welke de overheid heeft genomen in samenwerking met de inheemse gemeenschap aldaar zal ondersteuning worden gegeven bij het telen van diverse landbouwgewassen, met als doel een duurzaam karakter te geven aan landbouwpraktijken door middel van gewasdiversificatie. 

Het idee achter deze transformatie ontstond in het jaar 2022 onder de bewoners van Philipusdorp, vertelde kapitein Kabalefodi. Eén van de redenen hierachter was het feit dat het dorp, net als overige landelijke gemeenschappen, reeds enkele jaren geconfronteerd wordt met vertrek van jongeren naar de stad op zoek naar betere uitdagingen. De kapitein en haar dorpsgenoten zagen agrarische mogelijkheden voor deze groep aangezien het dorp over voldoende arealen beschikt die vrij onbenut waren. De plaatselijke bewoners gingen in eerste instantie zelf te werk maar riepen daarna de hulp in van het ministerie van LVV. Gezamenlijk werd dit project verder uitgewerkt onder deskundige leiding van Menish Soerdjbalisingh van het LVV-directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking.  De ondersteuning van LVV bleek van onschatbare waarde, vooral bij het openstoten van 4 hectare land voor verdere ontwikkeling en de tot op heden praktische begeleiding van de landbouwers bij de teelt van de verschillende gewassen.

Het verdere streven is om door middel van dit project te investeren in trainingen en educatieve programma’s die de jeugd in staat zal stellen waardevolle vaardigheden op te doen, zoals de kunst van precisielandbouw middels het toepassen van druppelirrigatiesysteem. Dit systeem is reeds geïnstalleerd in samenwerking met het Nederlandse Mechanisatiebedrijf Tijms en studenten van de Aeres Hogeschool in Nederland. Na de officiële lancering mocht de minister tezamen met de overige aanwezigen genieten van een rondleiding op het productie areaal waarbij zij een demonstratie kregen van het druppelirrigatiesysteem die de antroewa’s, boulangers en overige gewassen van water voorzagen op zeer efficiënte, kostenbesparende wijze.

Naast dit project zal in het dorp ook een start worden gemaakt met een Farmer Field School voor het gewas markoesa in het kader van het Minor Fruits Project, gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Dit zal niet alleen economische voordelen met zich meebrengen, maar ook bijdragen aan verdere gewasdiversificatie. Door de toepassing van deze projecten ondersteunt het ministerie niet alleen de lokale landbouwers, maar ook landbouwstudenten van het Natuurtechnisch Instituut (NATIN), die in de gelegenheid zijn gesteld om hun praktijksessies aldaar uit te mogen voeren.

Na afloop van de lancering overhandigde minister Sewdien enkele landbouw tuinbouwgereedschappen aan kapitein Kabalefodi die gebruikt kunnen worden bij het uitvoeren van werkzaamheden op het veld. “Deze bijzondere agrarische ontwikkelingen veranderen niet alleen de methoden van landbouw in de dorpen, maar zal ook leiden tot een toename van zelfvoorziening in het dorp” zei de zichtbaar tevreden bewindsman. “Wij geloven dat deze samenwerking tussen overheid, landbouwer, student en andere stakeholders een welvarende toekomst belooft voor de agrarische sector in rurale gebieden. Een toekomst welke niet alleen een bron van inkomsten zal zijn, maar vooral een drijvende kracht voor de ontwikkeling van lokale gemeenschappen!”