De Boodschap
Openbare Werken

Eerste oplevering weg naar Ricanaumofo een feit

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft  op zaterdag 24 februari 2024,  het eerste deel van de weg naar Ricanaumofo in het district Marowijne opgeleverd. Het startsein voor dit project werd op zaterdag 30 april 2021 in Moengo gegeven door de president van de Republiek Suriname. Wegens omstandigheden werd dit project jarenlang niet uitgevoerd. Volgens directeur Dave van der Lee van aannemingsbedrijf Tjongalanga NV, is er tijdens dit project gewerkt aan de rehabilitatie en asfalteren van de weg.

“De weg loopt vanaf de Juliana weg tot aan Ricanaumofo met een lengte van 9 kilometer en een breedte van 5,5 meter. De totale kosten voor de werkzaamheden bedragen USD 7.5 miljoen. Het is een zeer grote uitdaging geweest om dit werk uit te voeren, omdat de wegconstructie ontwatering voor een groot deel loopt naar de Cottica rivier via een groot zwampgebied. Na onderzoek bleek dat een deel van de weg hoger lag dan de geregistreerde waterstandhoogte. Hierdoor hebben we locaties van de weg hoger gelegd en meerdere duikers geplaatst. Verder zijn de zijwegen en de weg naar het dorp voorzien van lateriet en basecore. Ook de locatie waar de schoolbus stopt is aangepakt, de oude loopbrug langs de rivier is vervangen en voorzien van duikers. Hierdoor kunnen de pupillen makkelijker lopen naar de rivier. Met behulp van een goed bouwteam is het werk vlot verlopen”, vermeldt van der Lee. Tot slot bedankt hij de minister van OW en de regering voor een prettige samenwerking en het stellen van hun vertrouwen in zijn bedrijf.

Volgens districtscommissaris (dc) Olivia Domini was de behoefte aan rehabilitatie van de weg heel groot. Doordat de weg in de regentijd moeilijk begaanbaar was. “Ik ben de regering dankbaar dat de moeilijke tijden op de weg tot het verleden mag behoren. Het is nu een feit dat de weg naar dit agrarisch landbouw dorp geasfalteerd is. Dit is een teken dat de regering Santokhi-Brunswijk aandacht besteedt aan infrastructuur”, gaf dc Domini aan. Ze is erg trots op deze ontwikkeling en bedankt de aannemers voor hun inzet.

Dennis Belfort, vertegenwoordiger van Stichting Economische Ontwikkeling Ricanau Ricanau Mofo (STEORR) is de regering en de aannemers zeer erkentelijk voor het willen investeren in Ricanaumofo. “STEORR zal als ontwikkelingspartner in dit gebied van moderne agroproductie en verwerking stimuleren. De stichting stuurt vaker stagiaires van Delft om stage te lopen en praktijk te doen. Zij leren hoe de moderne landbouw en watermanagement zich ontwikkelt en hoe dit in kaart te brengen. Dit zal zeker positief bijdragen in ontwikkeling en goed onderwijs, welvaart en welzijn realiseren”, aldus Belfort.

Minister Nurmohamed van OW benadrukte dat de regering zich richt op duurzaam beleid en sturing van het land. “Alle projecten die we uitvoeren zijn duurzaam en stap voor stap zullen we alle overige projecten die nog op de agenda staan uitvoeren. De eerste oplevering heeft reeds plaatsgevonden. De samenleving mag zeker nog meer verwachten”, stelde de bewindsman.