De Boodschap
Kabinet van de President

Belastingdirecteur Kalaykhan: “Invoering btw is historisch moment”

De invoering van de belasting toegevoegde waarde is een belangrijk en historisch moment in Suriname. Deze mening is Ismael Kalaykhan als directeur van de Belastingdienst Suriname toegedaan. Tijdens een persconferentie op vrijdag 21 oktober zei hij dat er reeds bij de introductie van de Omzetbelasting (OB) in 1997 was aangegeven dat deze een voorloper zou zijn op de btw. Hierna zijn er tal van discussies en pogingen geweest omtrent het invoeren van de btw.

De aanname van de wet door het parlement, maar meer nog de implementatie hiervan is een zeer belangrijke stap. De belastingdirecteur zegt dat er wat tijdsdruk is, maar dat eenieder die erbij betrokken is, zich inzet om de implementatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Vorige week is het besluit genomen om de registratie voor ondernemers online te doen geschieden. Directeur Kalaykhan noemt de registratie de eerste stap naar de uitvoering van een geoliede implementatie.

Hij memoreert dat ex-minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning vanaf het aantreden van de huidige regering een totale hervorming van de Belastingdienst alsook het belastingsysteem had aangekondigd. “De btw is een van de tastbare resultaten van die overhaul”, zegt de directeur Kalaykhan. Hij laat weten dat de Belastingdienst momenteel ook andere aspecten aan het uitvoeren is om het belastingsysteem goed op te bouwen. Hier zijn heel wat wetgevingsproducten aan verbonden. Binnenkort wordt de Wet Fiscale Jurisdictie bij het parlement ingediend, hetgeen met zich moet meebrengen dat de fiscus ook buiten de territoriale zone belasting mag heffen.