De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Project launch “Marketing and branding of Micro, Small and Medium-sized enterprises in Caricom”

Minister Rishma Kuldipsingh van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft de officiële lancering gedaan van het project “Marketing and branding of Micro, Small and Medium-sized Enterprises in Caricom”. Het project wordt door de Caribbean Development Bank (CDB) gefinancierd, is voorbereid door de Competitiveness Unit Suriname (CUS) en wordt ook ondersteunt door het directoraat Ondernemerschap van EZ. Het doel hiervan is om Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen (MKMO’s) in Suriname te versterken om zodoende te exporteren naar regionale markten en hun rol in de waardeketen te vergroten. De lancering heeft op 20 oktober 2022 plaatsgevonden in de conferentiezaal van EZ.

Micro, Kleine- en Middelgrote Ondernemingen (MKMO’s) worden klaargestoomd door de ontwikkeling van marketing en merkstrategieën en trainingen in het opbouwen van concurrentievermogen en exportgereedheid. Het ministerie van EZ stimuleert de economische bedrijvigheid door faciliterend beleid te voeren in het bijzonder voor de MKMO’s. Bij deze gelegenheid waren ook de directieleden van het ministerie van EZ en een delegatie van de CDB aanwezig. Daarnaast is er ook aandacht besteed aan een videoboodschap van de Head of Cooperation, Delegation of the European Union in Guyana, Joan Nadal Sastre.

CUS-coördinator Susan Bansropansingh, heeft aangegeven dat de waarnemend onderdirecteur van Industrie, Amit Chandansingh, de initiatiefnemer is van het project. Naast de financiële middelen wordt er ook technische bijstand geboden door de CDB. Ongeveer 60 MKMO’s krijgen de gelegenheid om aan dit traject deel te nemen. Directeur Projects Department van de CDB, Daniel Best, is zeer verheugd met de lancering van het project. Hij heeft benadrukt dat het project de handel zal optimaliseren vanwege de integratie. Directeur Best heeft aangegeven dat de private sector hierdoor gestimuleerd zal worden om zich te ontwikkelen, waardoor er ook werkgelegenheid gecreëerd wordt. Hij gelooft dat er hierdoor een sterke economische groei ontwikkeld kan worden.

Wensley Perea, directeur Amea Cashew & Pineapple Industries, die zijn bedrijf in 2017 heeft opgezet voor de lokale als internationale markt, heeft aangegeven dat het geen makkelijke taak is om als kleine ondernemer of MKMO een bedrijf op te zetten. Hij is daarom ingenomen met het initiatief van het ministerie om de ondernemingen te versterken door de nodige begeleiding te bieden.

Minister Rishma Kuldipsingh heeft aangegeven dat het ministerie zich blijft inzetten voor het faciliteren en begeleiden van vooral de MKMO’s. Volgens de bewindsvrouw zal dit project zorgen voor de vergroting van de capaciteit van die ondernemingen om uiteindelijk te kunnen exporteren. Tevens zal er capaciteitsversterkende activiteiten, trainingen en een-op-een coaching aangeboden worden ter verbetering van de marketing- en communicatievaardigheden. Tot slot heeft de bewindsvrouw aangegeven dankbaar te zijn voor de medewerking en ondersteuning van betrokken instanties en organisaties en hoopt hiermee doeltreffende oplossingsmodellen en resultaten te behalen.