De Boodschap
Kabinet van de President

Beloofde verhogingen aan ambtenaren en sociale groepen uitbetaald

Ambtenaren zullen een aanzienlijk verschil hebben gemerkt op hun loonslip. Op 25 maart 2022 zijn de salarissen met de beloofde verhogingen uitbetaald. Ook is er een verhoging van sociale uitkeringen waar onder andere mensen met een beperking van genieten.

Het sociaal vangnet is ingegaan in 2020, waarbij bepaalde uitkeringen met meer dan 100% zijn verhoogd. De overheid probeert met de beperkte mogelijkheden die zij heeft de meest behoeftigen tegemoet te komen. Deze zijn heden uitbetaald.

Ook de aangekondigde verhogingen zijn nu zichtbaar op de loonslip van menig ambtenaar. Sommigen genieten van een toename van 100%. De financiƫle noden worden verlicht door constructief ingrijpen van de overheid. Hierdoor kon effectief worden voldaan aan de gedane beloften. De regering heeft de roep van het volk gehoord en heden wordt teruggegeven aan het volk. De beroepsbevolking wordt verzekerd dat het rendement van het vertrouwen in de regering alleen maar zal toenemen. Op de reeds ontvangen verhoging volgt nog een top-up.