De Boodschap
Kabinet van de President

Drie uittredende kabinetsdirecteuren ontvangen waardering

Drie uittredende directeuren van het Kabinet van de President zijn op vrijdag 25 maart op bijzondere wijze bedankt voor hun verdiensten in de afgelopen periode. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst op het presidentieel paleis. Bij deze gelegenheid werd dank en waardering, voor dienst en loyaliteit geuit aan het drietal. Het gaat om de directeur Politieke en Beleidsaangelegenheden, Arunkoemar Hardien, Alven Roosveld (directeur Communicatie Dienst Suriname (CDS) en first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry, die heeft gediend als fungerend algemeen directeur van het Kabinet van de President.

President Chandrikapersad Santokhi uitte zijn waardering aan het adres van de drie directieleden, die van juli 2020 tot en met maart 2022 hebben gediend. Zij mochten een certificaat van waardering en een oorkonde uit handen van het staatshoofd in ontvangst nemen. “Zonder middelen of apparatuur begonnen zij het vele werk”, stelde president Santokhi. Vermeldenswaard is dat Santokhi-Seenacherry door het staatshoofd was gevraagd haar diensten belangeloos en pro deo aan te bieden.

De drie functionarissen gaan hun nieuwe uitdagingen vol energie en goede moed tegemoet.  Hardien zal zich voorbereiden op zijn missie als ambassadeur van Suriname in India, Roosveld zal zich volledig richten op zijn functie als woordvoerder van de president, terwijl Santokhi-Seenacherry zich zal bezighouden met haar taken als first lady.

Alle drie hebben beloofd niet te zullen afnemen in professionaliteit als het gaat om hun inzet en bijdrage aan de positieve groei van Suriname.