De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Nationaal Archief dient Nominatiedossier Documentair erfgoed van de tot slaafgemaakten in bij de UNESCO Memory of the World Register

Het Nationaal Archief Suriname heeft het nomindatiedossier ‘‘Documentary heritage of the enslaved people of the Dutch Caribbean and their descendants’ ingediend bij de UNESCO Memory of the World Register (MoW). Dit is in samenwerking gedaan met de archieven van Curaçao, Nederland en de bestuursadministratie van Sint Maarten na intensief onderzoek in de periode augustus – eind november 2021. In het nominatiedossier zijn onder andere opgenomen de slavenregisters, manumissie- en emancipatieregisters, burgerlijke stand documenten van bevrijde personen, het archief van de Inlandse bevolking van Suriname alsook een bijzondere collectie orale verhalen van de tot slaafgemaakten van Curaçao. Deze nominatievoordracht van het Nationaal Archief is ondersteund door de studierichting Geschiedenis van de Anton de Kom universiteit Suriname, Faculteit Humaniora, NAKS, de Nationale UNESCO Commissie Suriname (NUCS) en de National Reparation Commission Suriname.

In de registers komen formele en officiële documentatie voor van tot slaaf gemaakte mensen in het Caraïbisch gebied waarin namen, geboorte- en overlijdensgegevens zijn geregistreerd. Het is daardoor een unieke verzameling documenten die wat licht kan werpen op en een beter begrip geeft van de mechanismen achter één van de donkerste periodes in menselijke geschiedenis. Daarnaast kunnen er uit de documenten verbanden worden gelegd met de Nederlandse, Franse en Britse netwerken in de Caraïben, die deel uitmaakten van het wereldwijde netwerk van slavernij en slavenhandel. Specifiek zijn het o.a. de archieven van de West Indische Compagnie (WIC) en de slavenregisters van de Britse Caraïben die eerder in het MoW register zijn geregistreerd. Voor veel mensen zijn de documenten een onmisbare schakel in hun zoektocht naar hun verleden en (her) waardering van het eigene.

In 2021 heeft de UNESCO een oproep gedaan aan alle lidlanden voor het indienen van nominaties (2022-2023 nominatiecyclus) voor opname in het UNESCO Memory of the World International Register.  In het MoW Register wordt slechts documentair erfgoed opgenomen dat van belang is voor de wereldgeschiedenis en een uitzonderlijke universele waarde heeft voor de mensheid.  Er wordt gelet op de authenticiteit (originele) documenten, de relevantie van de documenten voor de wereld, duurzaam beheer en toegankelijkheid voor het publiek.

Op dit moment worden de ingediende nominaties beoordeeld door de technische commissie, waarna het voorgelegd wordt aan de International Advisory Committee (IAC) van de UNESCO MoW. Het is verwachtbaar dat pas in het eerste kwartaal van 2023 het finaal besluit bekend wordt gemaakt.