De Boodschap
Kabinet van de President

Bestuur AdeKUS vraagt aandacht voor problemen universiteit

Het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft de regering aandacht gevraagd voor de verschillende problemen waarmee de universiteit kampt. Tijdens het vooroverleg van de nationale dialoog waarmee president Chandrikapersad Santokhi op zondag 26 februari 2023 een aanvang heeft gemaakt, is onder meer stilgestaan bij de gebrekkige financiering en het wegtrekken van kader.

Volgens bestuursvoorzitter prof. dr. Shanti Venetiaan zou de universiteit erbij gebaat zijn wanneer er van object- naar subjectsubsidie wordt overgegaan. Zij acht het belangrijk dat studenten in aanmerking komen voor een beurs en vroeg in deze om het wegnemen van drempels naar de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). Venetiaan zegt dat de universiteit ook te maken heeft met het wegtrekken van kader naar het bedrijfsleven en het buitenland. De oorzaak hiervoor is gelegen in het feit dat de salarissen van de hogeschool niet aantrekkelijk zijn.

Ze zegt dat er een manier gevonden moet worden om het kader binnen te halen en te behouden. Venetiaan vroeg ook aandacht voor het achterstallig onderhoud van faciliteiten op de universiteit, omdat dit ook ertoe leidt dat mensen zich niet gewaardeerd voelen. Verder zou er ook een betere interactie moeten zijn tussen ministeries betrokken bij de universiteit. John Sandriman gaf aan dat de situatie van 17 februari ook de AdeKUS zorgen heeft gebaard. Hij wees erop dat het onderwijs verstoord is geworden en vroeg dat er bij herhaling ook voor veiligheid op de universiteit wordt gezorgd.

President Santokhi achtte hetgeen door het AdeKUS-bestuur is aangedragen “allemaal belangrijke onderwerpen”, die verder uitgewerkt zullen worden. De regering heeft aandacht voor het aspect van jongeren en de gang naar de NOB. Hij zegt dat het bestuur een belangrijke organisatie is vooral wanneer het gaat om jongeren als doelgroep.