De Boodschap
Kabinet van de President

Bestuurskundeweek staat stil bij bestuur in tijd van crisis

Winston Ramautarsing tijdens zijn presentatieBestuur in tijd van crisis. Hierover hebben professor dr. Jack Mencke en econoom Winston Ramautarsing presentaties gehouden voor de studenten van de richting Public Administration (PA) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). Deze presentaties vonden op donderdag 17 februari 2022 plaats, de vierde dag van de Bestuurskundeweek op de campus. Prof. Mencke richtte zich op het aspect van het politiek bestuur wereldwijd, terwijl Ramautarsing inging op het financieel-economisch openbaar bestuur.

Jack Menke, die sprak over de wereldpolitieke crisis, gaf aan dat er een tendens is naar autoritaire regimes in zowel de westerse als de meer socialistische vormen van democratie. Hij verwees hierbij naar de crisis in de Verenigde Staten van Amerika met als dieptepunt de bestorming van het parlementsgebouw bij de machtsoverdracht van Donald Trump aan Joe Biden. Deze negatieve tendens heeft zich ook verspreid naar kleine landen als Suriname.

De hoogleraar merkt een scheefgroei in de Surinaamse democratie waarbij een inefficiënt en overvol staatsapparaat zich minder richt op duurzame ontwikkeling van het land. Het staatsapparaat wordt eerder als een bron van verrijking gezien. “Er moet niet steeds worden gezocht naar een geluksproduct zoals bauxiet, goud of aardolie, maar naar een model voor duurzaam politiek bestuur ”, stelt professor Menke.

In zijn presentatie gaf econoom Ramautarsing aan welke mechanismen hebben geleid tot de huidige crisis en welke nodig zijn om eruit te komen. De deskundige richtte zich voornamelijk op de financieel-economische aspecten. “Goed openbaar bestuur omvat niet alleen de politiek, maar ook de hele ambtenarij. Mensen die bestuurskunde studeren, moeten zich bekwamen in de economische aspecten hiervan om een kwalitatieve verbetering te kunnen aanbrengen.” Ramautarsing merkte op dat wegens gebrek aan deze aspecten Suriname sinds de onafhankelijkheid van crisis naar crisis is gegaan.

De Bestuurskundeweek, die op maandag 14 februari van start ging, wordt op vrijdag 18 februari afgesloten.