De Boodschap
Ruimtelijke Ordening en Milieu

Geïntegreerd afvalbeheer plan voor Suriname in voorbereiding

In opdracht van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), heeft het advies en – ingenieursbedrijf ILACO Suriname N.V. een presentatie gehouden over de voorbereidingen van een geïntegreerd afvalbeheerplan voor Suriname. De presentatie werd op donderdag 17 februari 2022 gehouden in het Lala Rookh gebouw voor betrokken actoren aan dit project welke tot doel heeft het gedeponeerd afval zoveel mogelijk te verminderen en efficiënt te verwerken. Dit op basis van de principes: weigeren, reduceren, hergebruiken, herbestemmen en hercirculeren. Het project heeft een doorlooptijd van 6 maanden en zal ervoor zorgen dat het afvalbeheer in Suriname efficiënt, duurzaam en milieuvriendelijk zal verlopen.

Het ministerie van ROM streeft naar de ontwikkeling van een geïntegreerd afvalbeheerplan op nationaal niveau voor alle afvalstromen. Dit zal uiteindelijk de afval vermindering en de recylingsmogelijkheden vergroten. De bewustwording van het Surinaamse volk speelt hierbij een rol, dus is het project gestart met het afnemen van enquêtes en het hebben van een luisterend oor voor stakeholders. Het plan moet Suriname helpen een beter afvalbeheersingssysteem te hebben.

Minister Silvano Tjon A Hing van ROM zei tijdens zijn presentatie in het Lala Rookh gebouw dat Surinamers veel beter moeten omgaan met huishoudelijk afval. “Als de sortering van huis uit gebeurt, kan het verwerkingsproces vergemakkelijkt worden. Dit is ook van belang voor de safety protocollen van de vuilophaaldiensten”, zegt de bewindsman. Volgens de minister is het noodzakelijk dat de sortering vooraf geschied om te voorkomen dat, niet daarvoor bestemd, afval op een verkeerd depot terecht komt. Dit kan serieuze gevolgen hebben voor het milieu terwijl contaminatie van onze waterbronnen  een gevaar kan vormen.

Ravindra Patandin, directeur van ILACO Suriname N.V., gaf aan dat er ook aandacht getoond moet worden aan de illegale dumpplekken, die na geïdentificeerd te zijn geworden, moeten worden afgesloten. “Zolang je geen ander alternatief hebt, zul je gebruik moeten maken van een goede sanitaire faciliteit” zegt Patandin. Uit onderzoek is gebleken dat er jaarlijks circa 120.000 ton aan vast afval wordt gedumpt, dat voornamelijk afkomstig is uit de Surinaamse huishoudens, maar ook van ziekenhuizen, kantoren en industrieën.