De Boodschap
Kabinet van de President

Bevoegde instanties zullen optreden tegen ordeverstoorders


De regering zal nimmer toelaten dat de rust en orde in de samenleving verstoord worden. De wereld worstelt nog met de spreiding van het Covid-19-virus, zo ook Suriname. De regering wijst erop dat de aangekondigde Covid-19-maatregelen serieus in acht worden genomen.

Er circuleren de afgelopen dagen berichten via sociale media,waarbij burgers opgeroepen worden deel te nemen aan een voorgenomen straatdemonstratie op maandag 16 augustus op het Onafhankelijkheidsplein. Voor het voeren van protestactie is er een toestemming of vergunning van de daartoe bevoegde instantie nodig.

Uit de administratie van het commissariaat van de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost is er tot nu toe geen aanvraag ingediend voor een vergunning voor hethouden van deze straatdemonstratie.

Samenscholingen van grote groepen mensen zullen niet getolereerd worden. Personen of organisaties dienen conform de wettelijke bepalingen hun activiteiten te ontplooien. Geen enkele vorm van illegaliteit zal worden toegestaan. De politie en andere veiligheidsdiensten zullen waar nodig worden ingezet om de rust en orde te handhaven.

Personen of organisaties die de wettelijke bepalingen overtreden, worden er op geattendeerd zulks niet te doen. Er zal zonder aanzien des persoon hard worden opgetreden.