De Boodschap
Kabinet van de President

Ontevredenheid en protest omslaan in gezamenlijke aanpak crisis!

Beste Surinamers,

Dat wij als land en als samenleving door meer dan één crisis heen gaan, behoeft geen uitleg. De gevolgen voelen wij met z’n allen. De financieel-economische crisis en de covid-19 pandemie hebben het ‘normaal’ leven totaal ontwricht. Vanuit de regering zijn er maatregelen getroffen om de macro-economische crisis te beheersen en de economie wederom op gang te krijgen. Het is een pijnlijke proces. Onze lobi Sranan man en uma hebben het zwaar. De prijzen van basisbenodigdheden, vaste lasten en brandstof zijn allen gestegen. De koopkracht van onze Surinamers is afgenomen.

Desalniettemin is er ondanks deze donkere tijden; hoop. Hoop voor een betere toekomst. Hoop voor een sterke en krachtige Suriname, en voor Surinamers. De deuren van ontwikkeling, samenwerking en duurzame vooruitgang gaan open voor ons land. Als Suriname staan wij, hoe pijnlijk het momenteel ook is, weer op eigen benen. De vaste lasten van ons land worden op eigen kracht betaald. Langzaam maar zeker komt er meer en meer ademruimte. De regering is er volledig van bewust dat de samenleving het zwaar te verduren heeft. Er komen maatregelen om de crisis draaglijk te maken. Uiteindelijk zullen wij het beter hebben dan voorheen. De fouten van het verleden mogen wij nooit meer herhalen.

Het kan zijn dat enkele personen van plan zijn om morgen, in het hart van Paramaribo, hun bezorgdheid en ontevredenheid te uiten. Een recht dat verankerd ligt in de Grondwet van ons republiek. Echter zijn er daaraan regels verbonden. Georganiseerde groepen mogen pas met een verkregen vergunning vanuit de autoriteiten bijeenkomen.

Als land staan wij op een zorgzaam punt. De nieuwe covid-19 varianten hebben hun intrede al gedaan en de situatie kan snel escaleren. Wij mogen in het belang van ons land de volksgezondheid nimmer schaden.

Het is onverstandig om nu in grote groepen bijeen te komen. Het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van elke burger van ons land staat op dit moment centraal.

Als Districts-Commissaris van Paramaribo Noord-Oost doe ik een dringend beroep op elke Surinamer om af te zien van het protesteren in de stad.

Laten wij daarentegen ons inzetten om gezamenlijk de crisis te overbruggen. Laten wij meer dan ooit elkaar helpen. Laten wij gebruik maken van de moderne technologie en in harmonie en dialoog richting een betere toekomst voor ons geliefd Suriname gaan.

Laten wij vooral blijven bidden en gezamenlijk Mama Sranan weer opbouwen!

 

Ricardo Bhola,

Districts-Commissaris Paramaribo Noord-Oost