De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Bilateraal onderhoud Suriname en Argentiniё tijdens 22e Celac Meeting

Op 6 januari 2022 vond een meeting plaats tussen minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en zijn Argentijnse ambtgenoot, Santiago Andres Cafiero, minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Geloof. Minister Ramdin vertoeft in Argentinië in het kader van de 22e Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) meeting van ministers van Buitenlandse Zaken.

Het bilateraal onderhoud, dat op uitnodiging van minister Cafiero plaatsvond in Palacio San Martín, richtte zich op het verder verdiepen van de bilaterale relatie tussen beide landen, in het bijzonder vanwege het heractiveren van de ambassade van Argentinië in Paramaribo op 28 november 2021. Argentinië is het derde Zuid-Amerikaanse land met een diplomatieke vertegenwoordiging in Suriname. Hiermee is de bereidheid bevestigd tot de inzet en toewijding van Suriname aan de regionale integratie. In dit verband belichtte minister Ramdin het hechte contact met de Charge d’Affairs Marcelo Saviolo die hij op 29 december 2021 voor een beleefdheidsbezoek ontving op het ministerie van BIBIS.

Minister Cafiero sprak zijn erkentelijkheid uit over de consistentie in de ondersteuning aan Argentinië in haar soevereine claims op de Malvinas eilanden binnen de verscheidene multilaterale fora. 03 januari 2022 markeerde189 jaar van Engelse bezetting op de eilanden. Minister Ramdin stelde dat Argentinië verzekerd mag zijn van gecontinueerde steun en benadrukte de positie van Suriname waarbij geschillen tussen naties middels vreedzaam dialoog moeten worden opgelost. ‘Zo dienen intrinsieke oplossingen te worden aangedragen op veiligheidskwesties in het Westelijk Halfrond’ gaf de minister aan. In dit kader werden de voorbeelden van Haïti en Venezuela genoemd.

Minister Ramdin gaf voorts een uiteenzetting van het buitenlands beleid van regering Santokhi met een sterke focus op democratische instituten, good governance en de rule of law. Minister Cafiero stelde namens Argentinië ingenomen te zijn met de leidende rol die Suriname in juli 2022 zal vervullen binnen de CARICOM. Parallel hieraan zal Argentinië binnen de CELAC voor de periode van één jaar het tijdelijk (roterend) voorzitterschap op zich nemen hetgeen zich leent voor een hechtere samenwerking tussen de CARICOM en de CELAC.

De bilaterale ontmoeting werd afgesloten met het aanbieden van een ‘Memorandum of Understanding on Political Consultations’ aan Argentinië ter consideratie, waarin is gesuggereerd een raamwerk op te zetten op basis van de prioriteitssectoren van de Surinaamse regering, te weten de extractieve sector (olie en gas), investeringen, agri-business alsook een samenwerking op het gebied van cultuur.  Daarnaast zal met het oog op het promoten van Suriname als handelspotentieel, commerciële mogelijkheden tussen beide landen worden bekeken.