De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

BNTF-basistraining ondernemerschap SPWE afgerond

De basistraining ondernemerschap van het project van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) dat ingediend is bij de Basic Needs Trust Fund (BNTF) en gefinancierd wordt door de Caribbean Development Bank (CDB), is afgerond middels een certificaatuitreiking. Het doel van dit project is het versterken en/of bijbrengen van de nodige “hard skills en soft skills” van voornamelijk werkloze jeugdigen teneinde hun kansen voor het vinden van een baan te vergroten, hetzij als klein ondernemer of als werknemer. De certificaatuitreiking heeft plaatsgevonden op dinsdag 03 augustus. 13 cursisten waaronder 5 van Nickerie hebben de training succesvol afgerond bij de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE).

Een van de trainers Michael Wilson heeft de module sociale vaardigheden en werkethiek verzorgd. Hij was onder de indruk van de actieve participatie van de cursisten. De interesse van de cursisten ging vooral uit naar hoe een directeur zich moet opstellen tegenover medewerkers. Margo Burgos-Kramp heeft middels haar motivatietoespraak de cursisten extra gemotiveerd om zich te blijven inzetten voor hun doelen en dromen. Zij heeft hen bemoedigd om gebruik te maken van alle kansen die geboden worden voor hun verdere persoonlijke ontwikkeling.

De directeur van de SPWE, Etienne Etman, heeft op zijn beurt ook de cursisten bemoedigd om te blijven investeren in zichzelf als het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Ook heeft hij zijn persoonlijke ervaring gedeeld waarbij doorzettingsvermogen aan de orde kwam. Hij is zich ervan bewust dat startkapitaal voor startende ondernemers een uitdaging is, maar met de bemiddeling van het ministerie van AW&J de opties toegankelijker gemaakt zullen worden. Ook heeft de directeur de cursisten meegegeven om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, toe te passen bij het ondernemen en elkaar te blijven ondersteunen. Degenen die ervoor hebben gekozen om ondernemer te worden, zullen voorzien worden van de nodige incentives.

AWJ-minister Rishma Kuldipsingh heeft aangegeven dat de trainingen die verzorgd worden door de SPWE ongetwijfeld kwalitatieve en beroepsgerichte trainingen zijn. Deze omvatten onder andere sociale vaardigheden en beroepshouding, basis ondernemerschap, kostprijscalculatie, coöperatief ondernemerschap en coaching en ondersteuning. De bewindsvrouw heeft in haar toespraak ook meegegeven dat ondernemerschap betekent kansen zien, kansen benutten en daarmee waarde creëren voor jezelf en anderen. Die ondernemende houding kan altijd en overal toegepast worden wat uiteindelijk waarde oplevert zoals een inkomen, voldoening of bijdrage aan de maatschappij.

Minister Kuldipsingh heeft middels praktische voorbeelden de ondernemingswereld voorgehouden aan de cursisten. Zij heeft hen bemoedigd om zich steeds op een hoger niveau te blijven ontwikkelen en om dromen en doelen na te streven. De minister heeft ook haar dank en felicitaties uitgesproken aan alle actoren die een bijdrage hebben geleverd aan dit project.