De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Boeren middels loting geselecteerd voor Prins Bernard Polder

26 boeren zijn middels loting geselecteerd voor zaaizaadproductie te Prins Bernardpolder in Nickerie. Voorafgaand aan dit proces heeft heel wat plaatsgevonden. In februari dit jaar is door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een algemene bekendmaking via de mediahuizen geplaatst dat geïnteresseerde rijstboeren zich konden registreren voor een perceel. Meer dan 400 belangstellenden hadden zich hiervoor aangemeld. Na een strenge selectie hebben 127 boeren op zaterdag 27 mei 2023 een lot mogen trekken op het kantoor van LVV te Nickerie. Het betrof namelijk de selectie voor 26 kavels die samen ongeveer 500 hectaren beslaan en de Stichting Experimentele Landbouw (SEL) toebehoren.

Door tussenkomst van een op te richten coöperatie zullen deze gronden, welke in grootte variëren van 15 tot 25 hectaren, onder strikte voorwaarden aan de boeren beschikbaar worden gesteld waarop onder begeleiding van ADRON-zaaizaad geproduceerd zal worden.

De loting vond plaats in aanwezigheid van minister Parmanand Sewdien van LVV, districtscommissaris Senrita Gobardhan van Nickerie en de volksvertegenwoordigers van Nickerie. Het proces tot dusver was niet gemakkelijk omdat de belangstelling voor dit terrein heel erg groot was. Transparantie en eerlijkheid genieten hoge prioriteit bij het ministerie van LVV, daarom is er gekozen voor het model van loting.