De Boodschap
Grondbeleid en Bosbeheer

Dienst ’s Lands Bosbeheer neemt zangvogels in beslag

De dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) heeft op respectievelijk 17 april en 25 april in beslag genomen zangvogels ontvangen van de politie. Deze vogels zijn in beslag genomen op de Johan Adolf Pengel International Airport. De eerste partij betrof 21 zangvogels, terwijl de tweede partij 11 zangvogels betrof. Deze zangvogels zouden gesmokkeld worden naar Nederland. Bij de eerste smokkel werd gebruik gemaakt van een kooi in de  handbagage. Bij de tweede smokkel werden de vogels luguber in tandpastadozen geplaatst.

De personen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt zijn aangehouden en in verzekering gesteld. Er is tevens een boeteoplegging van SRD10.000 per vogel. De vogels zijn door LBB Natuurbeheer in de vrije natuur losgelaten.

De dienst ’s Lands Bosbeheer attendeert erop dat invoer en uitvoer van in het wild levende dieren en planten, zo ook delen ervan en of producten vervaardigd uit delen ervan vergunningplichtig is (Suriname Forest Service). Invoer en uitvoer van in het wild levende planten en dieren, zo ook delen ervan en of producten vervaardigd uit delen ervan die onder the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) vallen, zijn eveneens CITES vergunningplichtig. Hiervoor kunt u terecht bij de sectie Vergunningen aan de Cornelis Jongbawstraat 10-12.