De Boodschap
Volksgezondheid

BOG intensiveert dengue-preventie activiteiten

Het Bureau Openbare Gezondheidszorg Suriname (BOG) zal naast de lopende dengue-preventie activiteiten de bespuitingswerkzaamheden opvoeren naar gebiedsbespuitingen waar dit nodig is als  preventiemaatregel tegen dengue. Het BOG is al geruime tijd bezig geweest met analyses en preventiemaatregelen tegen dengue.

De afgelopen periode is gebleken dat er een stijgende lijn is van dengue gevallen. Het BOG zal naar hotspots trekken voor meer activiteiten in het kader van awareness en preventie. Op dinsdag 25 juli 2023 wordt gestart met de Brokopondolaan en zijwegen.

De milieu-inspecteurs zijn reeds gestart met inspectie werkzaamheden en hebben de nodige maatregelen getroffen om burgers zoveel mogelijk te stimuleren broedplaatsen van muskieten op te ruimen en adviezen te geven aan de bewoners. De milieu-inspecteurs zullen in de ochtenduren langslopen in de buurten waar er spuitwerkzaamheden verricht zullen worden om de bewoners voor te bereiden op de bespuitingen die in de middag zullen plaatsvinden. Dit alles is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij regenval zullen er geen spuitwerkzaamheden uitgevoerd worden.

Het BOG adviseert nog steeds het volgende:

Preventie
Preventie van dengue is vooral gericht op het voorkomen van muskietenbeten. Enkele preventieve maatregelen die men kan treffen zijn:

 1. Slapen onder een klamboe
 2. Dragen van bedekkende kleding
 3. Het insmeren met anti-muggenmiddelen
 4. Broedplaatsen van muskieten opruimen/ elimineren door waterhoudende voorwerpen af te dekken of te ledigen. Zoals oude banden, lege emmers, bloempotten etc.

Symptomen
De meeste denguevirusinfecties verlopen zonder ziekteverschijnselen. Het grootste deel van geïnfecteerde personen met symptomen vertoont milde verschijnselen met name:

 1. Plotseling optredende koorts
 2. Misselijkheid en braken
 3. Spier-, bot-, en gewrichtspijnen
 4. Hoofdpijn en oogpijn (achter de ogen)
 5. Huiduitslag
 6. Hoesten
 7. Keelpijn

Niet-ernstige denguevirusinfecties herstellen meestal na een aantal dagen tot een week. Tekenen van ernstige dengue waarop men alert moet zijn en direct een arts moet raadplegen zijn:

 1. Ernstige en aanhoudende buikpijn
 2. Braken (minstens 3 keer in 24 uur)
 3. Bloedingen van het neus en tandvlees
 4. Bloedbraken of bloed in de ontlasting
 5. Vermoeid, rusteloos of prikkelbaar voelen

Wat men kan doen bij klachten:

 1. Tegen de pijn en koorts kan men Paracetamol gebruiken
 2. Vocht inname verhogen (veel drinken)
 3. Geen bloed verdunnende pijnstillers gebruiken zoals Aspirine, Diclofenac, Ibuprofen of Naproxen
 4. Consulteer de huisarts of dichtstbijzijnde polikliniek (RGD of MZ) bij klachten

Het ministerie van Volksgezondheid is ook in contact met de huisartsen om de participatie aan virtuele en fysieke workshops omtrent dengue te stimuleren.