De Boodschap
Kabinet van de President

Justitie en Politie streeft naar gecoördineerde aanpak veiligheid op scholen

Het ministerie van Justitie en Politie zet in op een gecoördineerde aanpak van de veiligheid op scholen. Hierin zal er betrokkenheid moeten zijn van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC), schoolleiders en ouderverenigingen. Zo liet justitieminister Kenneth Amoksi op donderdag 20 juli doorschemeren in De Nationale Assemblee (DNA). De bewindsman ging in op vragen van het parlement ten aanzien van de veiligheid op de onderwijsinstellingen en de veiligheid in het algemeen.

Minister Amoksi meent dat de vraag over veiligheid op scholen veel verder gaat dan openbare ordeverstoring. Hij stelt dat er in bepaalde gevallen ook sprake is van het schenden van de eerbaarheid door schoolgaanden. “In de komende dagen, weken, maanden zal het gesprek moeten worden gevoerd met mijn collega van onderwijs en breed met de VOJ- en VOS-directeuren en ouderverenigingen”, aldus de justitieminister. Hij zegt dat het gezag niet alleen op school, maar ook thuis moet worden gehandhaafd. Een gecoördineerde aanpak zal volgens de bewindsman betere resultaten opleveren.

De minister deelde het college mede dat onder meer de buurtmanagers heel zwaar motivatiesessies op scholen uitvoeren, dat niet alleen, maar ook tassencontroles. Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft recentelijk ook deelgenomen aan de Jongeren Informatiebeurs en bij deze gelegenheid laten zien wat er allemaal wordt aangetroffen c.q. inbeslaggenomen tijdens de tassencontroles. Minister Amoksi: “Soms vraag jij je af: gaan onze kinderen uit huis om naar school te gaan of komen ze van ergens anders?” Hij stelt dat hieruit afgeleid kan worden dat ouders geen controle hebben op wat hun kinderen naar school meenemen.

Het ministerie is momenteel bezig de landelijke inzet van de Bikers Unit uit te breiden, hetgeen moet resulteren in een betere aanpak van de veiligheid rondom scholen. Ten aanzien van de algemene veiligheid zegt minister Amoksi dat er een achterstand is in het aanschaffen van middelen. In april 2022 zijn er volgens hem middelen vrijgemaakt voor de aanschaf van materieel voor de politie. Op schema stond de aanschaf van 20 voertuigen, maar vanwege de koersfluctuatie werd dit aantal teruggebracht tot 17 voertuigen. Hiervan zijn er recentelijk 4 geleverd en verdeeld onder de regio’s Paramaribo, Midden, Oost en West.