De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Bond Lager Technisch Onderwijs pleegt overleg met minOWC

Op donderdag 1 februari 2024 is er overleg geweest tussen de Bond Lager Technisch Onderwijs (BLTO) en minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) met zijn staf. De aanleiding van dit overleg was de aangekondigde staking van de bond. Door de bond is naar voren gebracht dat van het ministerie geen reactie is ontvangen op een brief die door hen zou zijn verzonden op 2 januari 2024. Dit, terwijl door het ministerie helaas geen schrijven is ontvangen waarop een antwoord zou moeten worden verwacht. Duidelijk is gebleken dat het ging om miscommunicatie.

Het overleg werd voortgezet aan de hand van een agenda over verschillende punten. Te noemen valt: de procesgang naar het uitroepen van de staking, de uitbetaling van salarissen en overwerkvergoeding, de eerder gepleegde ontheffingen binnen het Beroepsonderwijs, de afhandeling van de coördinatoren functies, het aanleveren van de lesuren staten en het benoemingsbeleid met betrekking tot schoolleiders.

Daarnaast werd door het minOWC de medewerking gevraagd aan de bond de namen van de leden te sturen naar de onderdirecteur Algemene Personele Aangelegenheden (APA), die menen nog geen gratificatie te hebben ontvangen, alsook commissiegelden. Dit om het proces te bespoedigen. De bond gaf verder aan dat er wat zorgpunten zijn van de schooldirecteuren waarna ook werd gesteld door de minister dat zij de zorgpunten mogen delen met het ministerie ter voorbereiding van een gesprek met hen.

Na overeenstemming te hebben bereikt over de verschillende agendapunten zijn er afspraken gemaakt op basis waarvan partijen voort zullen gaan. Dit betreft zaken waar nadrukkelijk nader inhoudelijk technische voorstellen zullen worden uitgewerkt met name: de ontwikkeling/aanpassingen van het schoolreglement voor de LBO- en MBO-scholen; aanpassing van het format van de lesuren staten en de afhandeling daarvan, alsook een informatiesessie met schoolleiders om de lesuren staten in te vullen.

Het overleg werd afgesloten met een beroep op de BLTO om het onderwijsproces te normaliseren en de belofte dat het ministerie de agenda van afspraken bewaakt. Beide partijen zijn naar tevreden over het gesprek.