De Boodschap
Kabinet van de PresidentSociale Zaken & Volkshuisvesting

Regering streeft naar integrale oplossing problemen mensen met een beperking

Minister Ines Pané van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) bevestigt de recente ontmoeting met Stichting Wan Okasi, als vertegenwoordiging van een groep personen met een beperking. Het overleg met president Chandrikapersad Santokhi op 25 januari 2024 richtte zich op het aanpakken van zorgenpunten en uitdagingen betreffende de tijdige uitbetaling van uitkeringen aan deze groep.

Hierna zijn er meerdere verzoeken van soortgelijke organisaties als Wan Okasi bij de bewindsvrouw binnengekomen. Aangezien Stichting Wan Okasi niet alle individuen met een beperking vertegenwoordigt, erkent de regering de diversiteit van groepen binnen Suriname. In lijn met een integrale benadering streeft de regering ernaar alle stemmen en zorgpunten van mensen met een beperking aan te pakken.

Harold Pultoo, voorzitter van de presidentiële werkgroep, spant zich samen met minister Pané in voor dialoog met diverse belangengroepen. Geen enkele groep wordt uitgesloten. Minister Pané benadrukte het belang van bredere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in deze gesprekken. Dit is gecommuniceerd aan de heer Aniel Koendjbiharie als voorzitter van de Stichting Wan Okasi, en hij is op de hoogte gesteld van de intentie om ook andere groepen te betrekken.

Minister Pané bevestigt dat het overleg met Wan Okasi is uitgesteld om ruimte te bieden voor overleg met alle andere vertegenwoordigers. Het streven is om in de komende week een platform in te stellen bestaande uit alle vertegenwoordigers van de verschillende groepen van mensen met een beperking. De intentie is om het platform dan uit te nodigen voor een overleg met het clusterteam van ministers belast met dit vraagstuk, zodat alle issues en perspectieven worden meegenomen en oplossingsmodellen kunnen worden uitgewerkt en aangeboden.

De regering blijft toegewijd aan een integrale aanpak van de specifieke zorgen van alle personen binnen deze gemeenschap.