De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname gaat diplomatieke betrekkingen aan met Koeweit

De Republiek Suriname en de Staat Koeweit zijn op woensdag 31 januari 2024 formeel diplomatieke betrekkingen aangegaan. Het Gezamenlijke Communiqué in dat kader is getekend door de Permanent Vertegenwoordiger van Suriname bij de Verenigde Naties, ambassadeur Sunil Sitaldin en de Permanent Vertegenwoordiger van Koeweit bij de Verenigde Naties, ambassadeur Tareq M. A. M. Al-Banai.

De ondertekening heeft plaatsgevonden op de missie van de Permanente Vertegenwoordiging van de Republiek Suriname bij de Verenigde Naties en moet geplaatst worden tegen de achtergrond van het buitenlandbeleid van Suriname om strategische partnerschappen aan te gaan.

Bij de ondertekening merkte ambassadeur Sitaldin op dat de vriendschappelijke betrekkingen tussen de Republiek Suriname en de Staat Koeweit reeds geruime tijd bestaan en dat op basis daarvan verwacht wordt dat de diplomatieke betrekkingen nieuwe mogelijkheden zullen scheppen om zowel bilateraal als multilateraal de samenwerking te intensiveren om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Van Surinaamse zijde zijn zowel op multilateraal- als bilateraal gebied mogelijkheden voor samenwerking aangehaald. Op multilateraal gebied waren enkelen hiervan, onder meer, het bevorderen van internationale vrede en veiligheid, het aanpakken van de klimaatcrisis en de implementatie van de Sustainable Development Goals.

Op bilateraal gebied werden, onder meer, de volgende mogelijkheden voorgelegd: het identificeren van investeringsmogelijkheden op het gebied van olie, gas, koolstofkredietmarkt en landbouw, het bevorderen van toerisme, culturele en intermenselijke uitwisseling, het vaststellen van een juridisch raamwerk op het gebied van politieke consultatie en mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies en technische bijstand voor het opstellen van technische en economische haalbaarheidsstudies voor ontwikkelingsprojecten en relevante capaciteitsopbouw.

Zijdens Koeweit werd eveneens het voornemen geuit voor samenwerking op het gebied van energie, water en voedselzekerheid. Mogelijkheden voor toegang tot het Kuwait Fund for Arab Economic Development waren onderdeel van de bespreking. Dit Koeweitfonds was de eerste instelling in het Midden-Oosten die een actieve rol speelde in de internationale ontwikkelingsinspanningen.

Het ligt in de bedoeling dat op korte termijn op bilateraal niveau verdere invulling wordt gegeven aan de diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Koeweit, en een gesprek wordt gearrangeerd tussen de respectieve ministers van Buitenlandse Zaken.