De Boodschap
Financiën & Planning

Aangepaste brandstofprijzen

De nieuwe prijzen voor brandstof zijn vastgesteld. De prijs van diesel blijft ongewijzigd en de prijs van unleaded gaat met SRD 2.05 per liter omhoog. De nieuwe maximumpompprijzen (zie tabel) gaan in op donderdag 9 juni om 0:00h.

SRD per liter Diesel Unleaded Super
Internationale olieprijs 22.01 22.36 22.36
Premium en transport 1.81 1.81 1.81
Bedrijfsmarge 2.64 2.64 2.64
Prijs zonder GT 26.45 26.81 26.81
Government Take (plus) 3.60
Subsidie (minus) 6.58 2.05
Nieuwe pompprijs 19.87 24.76 30.41

De subsidie per liter bedraagt SRD 6.58 voor diesel en SRD 2.05 voor unleaded. Voor super wordt er geen subsidie gegeven.

De internationale olieprijs is de afgelopen maand wederom sterk gestegen mede als gevolg van de voortdurende oorlog in Oekraïne. Als deze prijsstijging volledig zou worden doorbelast, dan zouden de prijzen (zonder Government Take) respectievelijk moeten bedragen SRD 26.45 per liter voor diesel en SRD 26.81 per liter voor unleaded.

Met de subsidies wil de overheid burgers en het bedrijfsleven beschermen tegen de turbulentie op de internationale oliemarkt.

Op termijn zullen de subsidies worden afgebouwd en worden vervangen door een systeem van subjectsubsidies. Het systeem van electronic cash transfers is momenteel in ontwikkeling en zal op korte termijn worden gelanceerd.