De Boodschap
Kabinet van de President

Bryan Isaacs geïnstalleerd als korpschef

De Hoofdcommissaris van Politie, Bryan Isaacs, is officieel door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerd als de vijftigste korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS). De installatie volgt enkele weken na zijn benoeming op 21 februari  tijdens een regeringsvergadering. Isaacs is ook bevorderd tot Hoofdcommissaris van Politie door minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie(Juspol). De installatie en benoeming van de nieuwe korpschef vond op donderdag 28 maart plaats op de Politieacademie in aanwezigheid van ministers, hoogwaardigheidsbekleders, leden van het Corps Diplomatique, de leiding van het KPS en familieleden van de nieuwe korpschef.

President Santokhi benadrukte dat hij ervan overtuigd is dat Bryan Isaacs de juiste persoon is om de rol van Hoofdcommissaris van Politie te vervullen. Isaacs heeft een lange staat van dienst binnen het politieapparaat en heeft bewezen een competente en integere professional te zijn. President Santokhi sprak zijn vertrouwen uit in Isaacs en wenste hem veel succes in zijn nieuwe functie. “Ik ben ervan overtuigd dat hij samen met de andere leden van de korpsleiding, te weten de Commissarissen van Politie Melvin Pinas en Rishi Akkal, een goed team zal vormen om de huidige en toekomstige uitdagingen van het KPS aan te pakken,” aldus het staatshoofd.

“Ik zal mijn kennis, kunde en opgedane ervaring inzetten om invulling te geven aan de visie van het Korps Politie Suriname,” verklaarde de nieuwe korpschef. Hij benadrukte verder in zijn toespraak te zullen werken aan een integere politieorganisatie en hij is vastberaden om de motivatie onder het personeel te verbeteren. Daarnaast wil hij zich inspannen om onder meer mensensmokkel, corruptie, cybercriminaliteit en drugsbestrijding effectiever aan te pakken.

Isaacs bedankte de regering en het selectiecomité voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij beloofde zijn uiterste best te zullen doen om de politieorganisatie naar een hoger niveau te tillen en de veiligheid in het land te waarborgen. Isaacs riep alle politieagenten op om met hem samen te werken en zich in te zetten voor een professioneel en integer politieapparaat.