De Boodschap
Kabinet van de President

Burgemeesters en VNG op bezoek bij president Santokhi

President Chandrikapersad Santokhi heeft op dinsdag 24 mei 2022 de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema en de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Jan van Zanen ontvangen op het kabinet van de president. Dit bezoek was bedoeld om de samenwerking tussen Suriname en Nederland op een aantal gebieden meer gestalte te geven, onder andere op het gebied van waterbeheer, toerisme en stadsontwikkeling.

De samenwerking is gevloeid uit het bezoek dat president Santokhi bracht aan de burgemeester van Amsterdam in september 2021. Bij deze ontmoeting is getracht de samenwerking tussen Nederland en Suriname opnieuw te markeren. Ook de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen heette het staatshoofd van harte welkom in het Johan de Witthuis in Den Haag. De groep heeft zich gebogen over de mogelijkheden om de relatie tussen de twee landen op een moderne manier aanvulling te geven. Het gaat in deze niet meer om een klassieke ontwikkelingssamenwerking, maar een relatie gebaseerd op wederzijdse belangen en bovenal op basis van wederzijdse respect. Uiteindelijk is deze samenwerking bedoeld om van elkaar te leren, vooral voor het verdiepen van de relatie in het belang van de inwoners.

Burgemeester Helsema gaf in een interview met de Communicatie Dienst Suriname aan dat zij ongelooflijk blij was om na ongeveer 13 jaar weer in Suriname terug te zijn. Verder gaf zij aan vertrouwen te hebben in de regering Santokhi en hoopt dat de samenwerking tussen Nederland en Suriname aanzienlijk versterkt kan worden op het gebied van politiek, economie en vooral in samenlevingsopbouw.

President Santokhi heeft aangegeven dat er bereidwilligheid is voor de samenwerking. “Dit is wat wij nodig hebben, vooral in deze tijd waar wij geconfronteerd worden met veel wateroverlast”, aldus de president. Het staatshoofd legde de nadruk op hoeveelheid kennis die Nederland bezit, op het gebied van watermanagement. “Daarom hebben wij bijstand gevraagd om Suriname hierbij te ondersteunen”. President Santokhi heeft aangehaald dat de minister van Buitenlandse zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) instructies heeft gekregen om een manier te identificeren voor een oplossing voor de crisisbeheersing.

Ter afsluiting werd er een warm afscheid uitgewisseld en wenste het staatshoofd de delegatie veel succes toe. President Chandrikapersad Santokhi gaf aan dat hij uitkijkt naar toekomstige ontwikkelingen tussen Suriname en Nederland.