De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

FAO/SAMAP voltooit levering landbouwmachines aan begunstigden Para

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), overhandigde op maandag 23 mei 2022 de laatste set van landbouwmachines toegewezen via de SAMAP’s Matching Grant Facility aan de Agro-coöperatie Redi Doti & Pierre Kondre in het district Para. Tot op heden zijn er meer dan 5700 landbouwmachines en -diensten geleverd aan boeren en begunstigden van het SAMAP-project in alle districten van het land.

Onder de aanwezigen waren ook de districtscommissaris van Para, Marlene Joden, de directeur van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Hermien Pavion, de kapitein van Pierre Kondre Loyd Read, de voorzitter van Agro-coöperatie Pierre Kondre Jerry Birambi en operational specialist van het FAO/SAMAP Dhanradjie Madray.

Jerry Birambie, voorzitter van de coöperatie sprak zijn hart uit dat dit een historisch moment is voor beide dorpen te weten Pierre Kondre Kumbasi en Redi Doti. “Dit zal voor een transformatie zorgen in de ananassector in termen van modernisering van de sector. Met handmatig arbeid is het zelfs op drie hectare grond moeilijk te produceren, maar de vraag is erg hoog, dus we moeten grote volumes produceren. Momenteel is de productie met handmatig arbeid, rond 100.000 kg per jaar, maar met deze machines zullen we het verdubbelen en komt u allen weer voor de grote oogst terug,” zei de positief ingestemde Birambie.

“Als men praat over agrarische ontwikkeling in het Binnenland, denken wij vaak in termen van kleine kubota’s, shovels, houwers, tjappen en andere kleine gereedschappen. Maar die tijd is nu voorbij en dat heeft de Coöperatie Redi Doti & Pierre Kondre vandaag bewezen. Al deze machines die SAMAP heeft overgedragen, zijn geen small business, dit is serieuze commerciële landbouw. De bijna USD 200,000 aan machines die aan de coöperatie wordt gegeven, zal bij goed gebruik en onderhoud ertoe moeten leiden de eigen investeringen van de coöperatie in de toekomst te vergroten,” benadrukte minister Sewdien.

De Matching Grant Facility (MGF) is een competitief fonds dat eenmalige investeringssteun biedt aan in aanmerking komende boeren met sterke projecten in de vorm van landbouw- en voedselverwerkingsmachines en geselecteerde landbouwdiensten om de kwantiteit en kwaliteit van de productie te verbeteren en de markttoegang te verbeteren. Sinds de launch van de eerste oproep voor het indienen van projectvoorstellen voor SAMAP’s Matching Grant Facility in 2020, zijn 62 grants toegekend aan boeren, producentenorganisaties en landbouwbedrijven die groenten, fruit, wortel- en knolgewassen en Non- Timber Forest Products (NTFP) produceren.

De Agrocoöperatie Redi Doti & Pierre Kondre te Para is in aanmerking gekomen voor de eerste Large Grant. De door SAMAP ontvangen machines zal de coöperatie en de gemeenschap ertoe helpen de productie en kwaliteit van hun ananas aanplant te verhogen en hun kansen voor zowel lokale als de exportmarkt te vergroten. De coöperatie ontving 1 graafmachine, 1 tractor met 1 ploegmachine en 1 maaier, 1 hout-versnipperaar, 3 watertanks, 3 motorkettingzagen, 3 brush cutters, 2 waterpompen, 5 kruiwagens en 10 houwers; dit alles ter waarde van USD 192.833,59.

SAMAP is een initiatief van de Regering van Suriname onder leiding van het ministerie van LVV, uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) met fondsen van de Europese Unie (EU). Het belangrijkste doel is het bevorderen van de duurzame ontwikkeling van de landbouw door middel van een meer concurrerende en veiligere productie, die de markttoegang voor groenten, fruit, wortel- en knolgewassen en Non Timber Forest Products (NTFP) zal vergroten.

Nu de 1e ronde is afgerond van het MGF zal het FAO/SAMAP doorgaan met de uitvoering van de tweede ronde van ingediende projectvoorstellen. Bijna 180 Small en Large Grants werden in december 2021 goedgekeurd door de Project Steering Committee (PSC) van SAMAP, die het potentieel van de landbouwsector voor wat betreft productie alsook markttoegang zal vergroten. De nieuwe toegekende grant- overeenkomsten zullen naar verwachting in juni 2022 worden ondertekend.