De Boodschap
Kabinet van de President

Caribische regio staat voor cruciale keuze naar duurzame ontwikkeling

Het Caribisch gebied staat voor een cruciale keuze om duurzame ontwikkeling tot stand te brengen. De covidpandemie heeft een behoorlijke impact gehad op de economieën in de regio en op het welzijn van haar samenlevingen. “De keuzes die we maken, zullen bepalend zijn of we de doelen halen welke we onszelf gesteld hebben en om die voor 2030 te bereiken.” Zo sprak de vertrekkende voorzitter van de Caribbean Development and Cooperation Council (CDCC), Keisal Peters, op woensdag 12 oktober 2022 bij de opening van het 29ste CDCC-congres in de Banquet Hall van hotel Torarica.

Suriname is van 12 tot en met 14 oktober 2022 gastland van deze meeting, dit vanwege het feit dat het land later deze week het voorzitterschap van de CDCC overneemt. Peters, minister van Buitenlandse Zaken van Saint Vincent and the Grenadines, zal de komende twee dagen het congres leiden. Zij vervangt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), die in Washington DC, VS, moet zijn voor de vergaderingen die aldaar plaatsvinden.

Volgens minister Peters zal de regio een belangrijke keuze moeten maken; zij moet beslissen of zij voor het transformeren van haar economieën en gemeenschappen kiest voor de normale gang van zaken of voor het samen met elkaar optrekken. Peters zegt dat het overduidelijk is dat de pandemie een terugslag heeft gebracht in de vooruitgang die was geboekt in het bevorderen van de economie en het verminderen van de werkloosheid. Hoewel er in 2021 een herstel is opgetreden in het bruto binnenlandsproduct van de regio, is volgens Peters het niveau van 2019 nog steeds niet bereikt. De covidpandemie heeft volgens haar belangrijke en leidende sectoren getroffen, zoals toerisme, handel en transport. Daarnaast heeft banenverlies ernstige gevolgen gehad voor huishoudens. Het gevolg is dat meer mensen in de informele sector zijn terechtgekomen; een sector die wordt gekenmerkt door lage lonen, lage productiviteit en onstabiele werkgelegenheid. Peters kan zich tegen de achtergrond van deze situatie terugvinden in het doel van het zevende Caribbean Development rondetafelgesprek waarmee met het CDCC-congres gepaard gaat. Het is volgens haar een forum om belangrijke kwesties te bespreken die een fundamentele uitdaging vormen voor de ontwikkeling in het Caribisch gebied. Het rondetafelgesprek richt zich dit jaar op herstel en herpositionering van de regio.

Peters stond ook stil bij de kwetsbaarheid van de kleine Caribische landen tegenover de geïndustrialiseerde landen, die grotendeels daarvoor verantwoordelijk zijn. Ze is positief over de vooruitgang die wordt geboekt voor het opzetten van de Caribbean Resilience Fund van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied (ECLAC). De ECLAC is een regionale commissie van de Verenigde Naties, opgericht om economische en sociale ontwikkeling van de regio te bevorderen. Peters pleitte voor ondersteunende reactie van de internationale gemeenschap, maar benadrukt dat de regio tegelijkertijd elke kans moet aangrijpen om meer voor zichzelf te doen. Zij roept donororganisaties en multilaterale financiële instellingen op om deze inspanningen voor herstel op de lange termijn tastbaar te ondersteunen.