De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale SamenwerkingFinanciën & PlanningKabinet van de President

Economische diversificatie behoeft dringende aandacht regio

Het is noodzakelijk dat de Caribische regio gaat nadenken over economische diversificatie. De covid-pandemie heeft in de afgelopen twee jaar veel sociale en economische kwetsbaarheden aan het licht gebracht, deze werden verergerd door een reeks van natuurverschijnselen. Dit maakt volgens Diane Quarless dat alle inspanningen voor economische groei meer ondersteuning nodig hebben, waardoor diversificatie onvermijdelijk is. Het is een integraal onderdeel van duurzaam herstel en veerkracht. Quarless sprak op woensdag 12 oktober in de Banquet Hall van hotel Torarica namens de Caribische afdeling van de ECLAC bij de opening van de 7e Caribbean Development Roundtable.

De ECLAC is de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied en is een regionale commissie van de Verenigde Naties, opgericht om economische en sociale ontwikkeling van de regio te bevorderen. Volgens Quarless zullen het financieren van nieuwe sectoren en activiteiten en het aantrekken van nieuwe spelers in het bedrijfsleven, waaronder jongeren en vrouwen, van cruciaal belang zijn bij diversificatie. Dit vraagt niet alleen om investeringen in productie en industrie, maar ook investeren in mensen. “In feite hebben wij bij ECLAC het idee van langetermijnplanning en de ontwikkeling van industriebeleid gepromoot, gericht op het identificeren van nieuwe sectoren en actoren, en nieuwe financieringsbronnen”, aldus de ECLAC-functionaris. Dit impliceert volgens haar de noodzaak van verbetering van het ondernemingsklimaat, met een dynamischer partnerschap tussen de overheid en de particuliere sector.

Quarless concludeert dat de normale gang van zaken niet langer bevredigend zal zijn indien de regio een robuuste groei met eigen vermogen wil hebben en zich tegelijkertijd wil houden aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030. “Het wordt dus tijd dat we een manier vinden om vooruit te komen. Het is dan ook de reden dat het rondetafelgesprek dit jaar in het teken staat van herstel en herpositionering.” De ECLAC-functionaris zegt dat er in de komende twee dagen van gedachten zal worden gewisseld over kwesties die van essentieel belang zijn op weg naar herstel en duurzame ontwikkeling van het Caribisch gebied. Er zal voornamelijk gesproken worden over het creëren van innovatieve financieringsinstrumenten en de toegang tot financiering.

Quarless benadrukt dat de pandemie in de afgelopen twee jaar ook belangrijke lessen met zich heeft meegebracht. Zo is de wereld meer met elkaar verbonden geraakt en landen meer van elkaar afhankelijk geworden. Daarnaast hebben technologie en innovatie volgens Quarless ongetwijfeld een centrale rol gespeeld gedurende die periode. Deze aspecten zullen daarom van cruciaal belang zijn in het herstel en brengen van duurzame ontwikkeling.