De Boodschap
Kabinet van de President

Caricom secretaris-generaal op werkbezoek bij president Santokhi

De voorbereidingen voor de 43ste Caricom Staatshoofden Conferentie zijn in volle gang. Caricom secretaris-generaal, Carla Natalie Barnett heeft in dit kader een werkbezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. Daarbij is er gesproken over de vaststelling van de agenda van de conferentie. Ook actuele zaken en het invullen van de Caricom-voorzitterschap door president Santokhi zijn besproken.

Tijdens deze ontmoeting is verder gesproken over het ontwikkelen van het industrieel beleid van de Caricom. Suriname heeft het portfolio van het industrieel beleid ongeveer drie maanden geleden onder haar beheer gekregen. De secretaris-generaal zegt dat het belangrijk is dat landen zich gezamenlijk inspannen om de ontwikkelingen op dit gebied te optimaliseren. Dit zal erin moeten resulteren dat de kansen binnen de verschillende sectoren onder dit portfolio benut moeten worden, ten voordele van de Caricom-lidlanden.

President Santokhi zegt dat de overheden vanuit hun perspectief zaken benaderen, wanneer het aankomt op industrieel beleid. Echter zal ook ervoor gezorgd moeten worden dat ondernemers, jeugd en andere relevante groepen de ruimte krijgen voor input. Daarnaast zal ervoor gezorgd moeten worden dat investeerders aangetrokken worden. “De overheid moet particuliere investeerders faciliteren en ruimte voor hen creëren.”

Het staatshoofd zegt dat Suriname bereid is grond beschikbaar te stellen voor investeerders om bedrijven op te zetten. Barbados heeft reeds enkele jaren de behoefte kenbaar gemaakt om schapen te telen in Suriname. Verder zegt hij dat er vanuit Barbados ook is gevraagd om water vanuit Suriname te importeren.