De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Minister Somohardjo: Inclusie belangrijk bij treffen van Klimaatmaatregelen

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op maandag 30 Mei het rapport ‘Gender-Based climate resilience analysis for the Republic of Suriname’ in ontvangst genomen. De ceremoniële overhandiging geschiedde in het Marriot Hotel. De analyses vervat in het rapport verwijzen naar het EnGenDer project. Het doel van dit regionaal project is om ervoor te zorgen dat het concept van gendergelijkheid wordt meegenomen bij het verminderen van risico’s bij rampen als gevolg van klimaatverandering. Tegelijkertijd moet dit project er ook toe bijdragen dat vrouwen en andere kwetsbare groepen niet worden vergeten, bij het treffen van maatregelen ter voorkoming en beteugeling van de gevolgen van klimaatverandering.

De BiZa bewindsman zei in zijn openingstoespraak dat er genoeg redenen zijn, om bezorgd te zijn over de rampzalige gevolgen van klimaatverandering. Dit voltrekt zich al over de hele wereld en is regionaal en nationaal al zichtbaar aan het worden. “Rampen zijn vaak moeilijk te voorspellen en niet te stoppen. Gezien deze realiteit en het feit dat de risico’s op rampen veroorzaakt door klimaatverandering wereldwijd zullen toenemen en ook in Suriname, is het van groot belang dat we ons richten op klimaatadaptatie,” stipte de bewindsman aan. De schade kan volgens minister Somohardjo beperkt worden, als geanticipeerd wordt op de rampen. Vooral gedragsverandering is hierin noodzakelijk en dat iedereen zich bewust van is om oplossingsstrategieën te bedenken, zonder dat iemand wordt uitgesloten.

Uit diverse onderzoeken en ervaringen is gebleken dat natuurrampen vooral vrouwen, kinderen en ouderen onevenredig treffen. Vrouwen zijn bijna altijd verantwoordelijk voor de eerstelijnszorg. Hun verantwoordelijkheid voor kinderen, ouderen, zieken en mensen met een speciale hulpbehoefte kan gevolgen hebben voor hun eigen veiligheid en die van degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Tijdens bepaalde rampen is aangetoond dat het aantal vrouwen dat sterft aanzienlijk hoger is dan het aantal mannen dat om het leven komt. “We kunnen en mogen deze feiten niet negeren. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat er bij het opstellen van klimaatadaptatieplannen, en vooral bij de uitvoering van deze plannen, geen ongelijkheid of benadeling van groepen is,” is de oproep van minister Somohardjo. Voor het ministerie betekent dit onderzoek een doorbraak en verzekerde de BiZa minister dat zijn departement met alle partners zal samenwerken om verdere stappen te zetten om gerechtigheid voor vrouwen, meisjes en andere kwetsbare groepen te vergroten.

Het EnDenGerproject wordt uitgevoerd als een samenwerkingsverband van verschillende partners m.n. de United Nations Development Programme (UNDP), UK AID CANADA, de United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN WOMEN), World Food Programme (WFP), The Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) en de World Fund Program (WFP). In suriname is de overheidspartner in dit project het ministerie van binnenlandse zaken via het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA).

Suriname staat in dit initiatief niet alleen. Acht andere Caribische landen zijn ook bij het project betrokken m.n. Antigua en Barbuda, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Lucia en St. Vincent en de Grenadines.