De Boodschap
Kabinet van de President

CBB werkt aan inlopen achterstand productie paspoorten

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is in Suriname de instantie die belast is met het produceren en afgifte van paspoorten. De afgelopen tijd moet een burger, die een paspoort aanvraagt, iets langer wachten voordat die het document in handen krijgt. De reden van vertraging is dat een van de twee paspoortprinters is uitgevallen, waardoor het werk met slechts één apparaat gedaan moet worden. “Momenteel wordt alleen aan spoedgevallen de voorkeur gegeven”, zegt CBB-directeur Anastatia Kanapé-Pokie. Het is niet de gewenste situatie voor de instantie, maar er wordt gewerkt aan het inlopen van de achterstand.

Met één paspoortprinter op de productieafdeling kan er maar een beperkt aantal paspoorten geproduceerd worden. Ondanks dit gegeven zetten de productiemedewerkers zich extra in zodat het maximum van 200 paspoorten per dag toch gehaald wordt. Momenteel zijn er iets meer dan 6400 aanvragen. Vanwege deze situatie wordt er momenteel op de voornoemde afdeling iets langer en wel tot 18:00 uur gewerkt.  “Voor de spoedaanvragen is er ook een proces. Er kan alleen bespoediging aangevraagd worden voor duidelijk aantoonbare gevallen zoals ziekte, overlijden, dienstreis en reizen vanwege sport- en studiedoeleinden”, voegt de directeur eraan toe.

Intussen zijn de voorbereidingen getroffen voor het aanschaffen van nieuwe apparatuur. Er zijn bij de leveranciers twee printers aangevraagd die ingezet zullen worden om de achterstand in te lopen. Directeur Pokie legt uit dat het om unieke printers gaat. Het ministerie van Financiën en Planning verleent ook zijn medewerking zodat de gelden vrijgemaakt kunnen worden. “Als alles goed zit worden de gelden op kort termijn vrijgemaakt voor de installatie van de paspoortprinters zodat wij weer terug kunnen naar normalisatie”, aldus de directeur.

De productie van de paspoorten geschiedt, volgens de CBB-functionaris, niet met de druk op een knop. Het is een proces en het huidige systeem leent zich er niet voor dat de aanvragen snel afgehandeld kunnen worden. Ook is het systeem waar de informatie voor het produceren van paspoorten wordt opgeslagen, niet volledig geautomatiseerd. Om over te stappen naar een compleet geautomatiseerd systeem zal de wetgeving betreffende aanmaak van paspoorten aangepast moeten worden. Directeur Pokie vraagt de samenleving begrip voor de ontstane situatie. Ze merkt op dat de huidige hoeveelheid aanvragen ongekend is in de geschiedenis van het CBB.