De Boodschap
Kabinet van de President

Herstel en groei kennen geen perfecte timing

Suriname heeft een pad van herstel, stabilisatie en groei uitgezet. Als we wachten op de perfecte tijden en omstandigheden, zijn wij gedoemd de boot te missen. Binnen CARICOM is dit terdege begrepen. In plaats dat natiën slechts hun interne ontwikkeling ter hand nemen, zal er steeds gekeken moeten worden naar mogelijkheden om samen te groeien en samen op te bouwen. De roep tot “Build back better” in de CARICOM is er één waarbij het uitgangspunt is om als lidlanden – op basis van onze gezamenlijke stem en gezamenlijke kracht – gezamenlijke, maar bovenal blijvende groei te bewerkstelligen.

Het is absoluut geen perfect investeringsklimaat om op dit moment grote kansen te wagen of megaprojecten neer te zetten. Dan nog is de realiteit dat de regio van onder meer voedsel moet worden voorzien. Als portfoliohouder voor industriёle productie binnen de CARICOM legt dat zeker extra druk op ons als lidland. Dat is 1 uitgangspunt. De keerzijde van de medaille is dat Suriname hierdoor zelf kan meebepalen hoe de toekomst eruitziet. Wij kennen dan niet slechts onze lokale potentie, maar weten ook hoe die om te zetten in daadwerkelijke productie.

Tijdens de 33ste Tussentijdse CARICOM Staatshoofdenvergadering zijn concrete voorstellen gedaan hoe invulling te geven aan onder andere de voedselbehoefte van de regio. De Surinaamse droom om de voedselschuur van de regio te worden is daarmee een stap dichterbij. Het zal echter bij dromen blijven als wij wachten op het perfecte moment om in te komen. Andere lidstaten staan klaar om hun plek in te nemen. Het is meer dan duidelijk dat talmen automatisch betekent dat wij zullen worden overgeslagen en voorbijgestreefd. Het is dus meer dan ooit het moment om de Surinaamse passie te combineren met slagvaardigheid. Dit alles kunnen we slechts bereiken indien we de handen in elkaar slaan en een gezamenlijke visie ontwikkelen en volgen.

In deze, immer globaliserende wereld, kan geen enkele natie het zich permitteren om haar vooruitgang slechts te baseren op een interne blik. Het is meer dan duidelijk dat de vooruitgang niet losstaat van regionale en vaak zelfs mondiale ontwikkelingen. Wij hebben het voordeel dat het CARICOM-voorzitterschap reeds lang bekend was bij ons en bij anderen waardoor er een gedegen ontwikkelingsvisie kon worden geformuleerd. Ons voorzitterschap moet zodanig meerwaarde geven dat het bijdraagt aan de nationale groei en ontwikkeling. Deze positie geeft ons meer toegang tot kennis, meer toegang om te netwerken, de facto dus absoluut meer mogelijkheden.

Suriname heeft nu reeds zijn stempel kunnen drukken. De roep van president Santokhi om een ¨COALITION OF WILLING¨ te maken, weerklinkt al vanuit de overige regeringsleiders binnen de CARICOM en SICA. Het is tijd dat dit zich ook lokaal gaat manifesteren. Een SURINAAMSE COALITION OF WILLING, waarbij elkeen zijn plaats inneemt en wij SAMEN bergen verzetten. Kritiek is meer dan welkom. Het is echter slechts van meerwaarde als het komt op een moment en op een manier waarbij het van toegevoegde waarde is. De tijd van kritiek leveren om het kritiek leveren alleen, is voorbij. Nu is het moment om in te spelen op de hedendaagse realiteit en diens talloze mogelijkheden. Legio mogelijkheden, mits wij het samen doen. Daar geloven wij in, daar staan wij voor.

Onze slogan zegt immers: ZELF STERK, SAMEN STERKER!

 

Alven Roosveld

Woordvoerder van de President