De Boodschap
Financiën & Planning

CBvS treft toezichtsmaatregelen in de vreemdevalutasfeer

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen op de valutamarkt die worden gekenmerkt door een continue opwaartse druk op de wisselkoers, zal de Centrale Bank van Suriname (CBvS) haar toezichtsbeleid in de vreemdevalutasfeer aanscherpen. Hiermee wordt beoogd de wisselkoers te stabiliseren en rust te brengen op de valutamarkt.

De wisselkoers van de US-dollar en de euro staan sinds mei 2022 onder toenemende opwaartse druk vanwege een toegenomen vraag op de valutamarkt, terwijl het aanbod van vreemde valuta niet dienovereenkomstig toeneemt. Anderzijds zijn de importen van Suriname geleidelijk weer op gang gekomen na de Covid-periode. Hierboven komen de dure olie- en voedselprijzen internationaal vanwege de oorlog in Oekraïne. Dit laatste betekent dat onder meer oliemaatschappijen op maandbasis meer US-dollars nodig hebben om dezelfde hoeveelheid brandstof te importeren. De wisselkoers is dus de resultante van vraag en aanbod op de valutamarkt.

De vraagzijde van de valutamarkt wordt hoofdzakelijk beheerst door importeurs die deviezen nodig hebben voor de invoer van goederen en diensten. Deze goederen en diensten worden geconsumeerd door het publiek dat op zijn beurt vraag uitoefent met Surinaamse dollars. Het monetair beleid van de CBvS richt zich op de beheersing van de liquiditeiten in omloop en zo dus indirect op beheersing van de wisselkoers.

De aanbodzijde van de valutamarkt is in beginsel buiten de invloedsfeer van de Bank hoewel de CBvS, gezien de schaarste aan deviezen, heeft besloten om hierover in contact te treden met de onder haar toezicht vallende banken. Na een constructieve discussie is besloten dat banken deze week nog een deel van hun valutapositie aan de markt zullen verkopen. Zij zullen er ook op toezien dat de valutaposities beter worden
afgestemd op de valutarisico’s die gepaard gaan met het aanhouden van hoge tegoeden en andere verplichtingen van het publiek in de vreemdevalutasfeer.

Door dit beleid van de CBvS zal het deviezenaanbod op zeer korte termijn toenemen. Banken zullen hierbij US-dollars verkopen aan importeurs. Hiernaast zal de Bank haar euro cash verschepingen hervatten, zodat het fenomeen van koeriers die euro’s in het buitenland US-dollars wisselen wordt ontmoedigd. Deze praktijk leidt namelijk tot extra marges in de prijsvorming, waardoor wisselkoersen worden opgestuwd. De hele
samenleving wordt hierdoor benadeeld. De geldtransporten zullen op korte termijn worden hervat