De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Jubithana: Surinaamse maritieme sector bloeit

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) zal op 28 en 29 juli 2022 voor de derde keer als gastheer optreden tijdens de Regionale Meeting voor directeuren en hoofden van Maritieme Administraties. In verband hiermee komen verschillende Maritieme Administraties van voornamelijk het Caraïbisch Gebied bijeen. De openingsceremonie vond op 27 juli 2022 plaats op De Pier van hotel Torarica.

Tijdens de meeting zal men onder andere worden geïnformeerd over de regelgevende en opleidingsontwikkelingen betreffende de internationale en regionale maritieme sector. Minister Albert Jubithana van Transport Communicatie en Toerisme (TCT), deed de formele opening van de meeting waarbij hij stelde dat deze sector momenteel in de bloeifase is. “Als we deze ontwikkelingen optimaal willen benutten, moeten onze havens en maritieme sector voorbereid zijn op onder meer wetgeving, infrastructuur en menselijk kapitaal”, aldus de bewindsman.

De directeur van de Maritieme Autoriteiten Suriname, Michel Amafo, geeft aan zeer ingenomen te zijn met de meeting. “Wij juichen dergelijke ontmoetingen toe en wij steunen de samenwerking op alle niveaus, vooral met landen in onze regio”. Samen met het ministerie van TCT en andere relevante agentschappen werkt de MAS momenteel ijverig aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), in het bijzonder doel 5; Gendergelijkheid.

Minister Jubithana is ervan overtuigd dat met de nieuwste ontwikkelingen in met name de olie- en gassector, Suriname naar verwachting de komende jaren een proces van duizelingwekkende groei zal doormaken. “We willen ook de maritieme industrie faciliteren en elke stimulans bevorderen die kan helpen waarde te creëren in termen van zowel efficiëntie als effectiviteit”, stelt de regeringsfunctionaris.