De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Certificaatuitreiking ‘receptiemedewerker’ en ‘keukenassistent’

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) en haar collega Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme (T.C.T.) hebben aan 19 trainees de certificaten mogen uitreiken van de trainingen ‘receptiemedewerker’ en ‘keukenassistent’ die verzorgd zijn door de stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Center (SHTTC). De trainingen maken deel uit van het Basic Needs Trust Fund (BNTF) project: “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen”, met als doel het versterken en/ of bijbrengen van de nodige “hard skills en soft skills” van voornamelijk werkloze jeugdigen. De certificaatuitreiking heeft plaatsgevonden op 29 juli 2021.

Rabin Boeddha, directeur van de SHTTC, heeft benadrukt dat de SHTTC blij is met de rol die zij vervult binnen dit BNTF project om de jongeren te vormen en competent te maken voor diverse beroepen. De directeur heeft verder aangegeven dat, ondanks de pandemie, het toch mogelijk was voor de SHTTC om de lessen fysiek voort te zetten met in achtneming van de nodige protocollen. Boeddha heeft zijn dank en felicitaties uitgebracht aan de ministeries en de trainees die dit project succesvol hebben afgerond. Ook de trainers Natatia Gefferie van de training ‘receptiemedewerker’ en Michael Hermelijn die de training ‘keukenassistent’ verzorgde, hebben aangegeven enorm blij te zijn met de inzet en enthousiasme van de trainees. Ook de trainers zijn trots op de trainees die de trainingen succesvol hebben afgerond en hebben hen bemoedigd om zich verder te verdiepen in hetgeen zij hebben behaald.

Minister Jubitana heeft aangegeven dat hij trots is op de trainees en de SHTTC, omdat zij doorzetting hebben getoond en de eindstreep hebben kunnen behalen. Jubitana heeft benadrukt dat er verder geïnvesteerd moet worden in de jongeren en hen vaker nieuwe kansen bieden. De bewindsman heeft prijsgegeven dat hij momenteel bezig is met parastatale bedrijven om meer werkgelegenheid te creëren en heeft de trainees geadviseerd om ook deze kansen met beide handen te grijpen. Verder heeft Jubitana de trainees geïnspireerd om zich verder te scholen en het certificaat een stap moet zijn richting verdere ontplooiing.

Minister Kuldipsingh heeft duidelijk gemaakt dat de trainees bewust hebben gekozen voor zelfredzaamheid en zij nu daarvoor beloond zijn met een certificaat. Verder heeft zij benadrukt dat zelfredzaamheid valt binnen het beleid van het ministerie van AW&J en  de huidige regering. De bewindsvrouwe heeft verder aangegeven dat deze mijlpaal aansluit op haar belofte om de vakscholen meer aandacht te geven. Ook ondernemers worden volgens Kuldipsingh ondersteund door hen te trainen in ondernemerschap zodat zij effectiever en succesvol kunnen ondernemen. Verder heeft de minister de felicitaties en dank uitgebracht aan een ieder die een bijdrage geleverd heeft en heeft zij de trainees succes toegewenst in hun verdere loopbaan.