De Boodschap
Kabinet van de President

Coalitietop bespreekt recente politieke ontwikkelingen

De regeringscoalitie (VHP, ABOP, NPS en PL) is op maandag 25 juli 2022 bijeengeweest. In deze speciale vergadering is de situatie in het land in het algemeen en met bijzondere aandacht voor de recente protestacties besproken. Het recht van vreedzaam protest wordt erkend. Sinds de eerste dag heeft de president aangeboden om in dialoog te gaan met de leiders en afgevaardigden van de protestacties.

De regering blijft het pad van dialoog volgen en hoopt dat de actievoerders binnenkort het aanbod zullen accepteren. Protest, maar ook dialoog, zijn essentiële onderdelen van een democratisch bestel. Alleen door middel van dialoog kunnen zaken besproken worden en stappen worden afgesproken alsook een plan van aanpak worden uitgezet om te geraken tot oplossingen. De top was het unaniem eens, dat de veiligheid altijd gewaarborgd moet zijn. In goed overleg met de leiders van de demonstraties en de veiligheidsdiensten zullen deze acties ook beschermd en begeleid worden.

De acties vinden nu niet alleen in Paramaribo plaats, zo zijn ook wegbarricades opgeworpen op de Afobakkaweg, de weg naar Koffiekamp alsook de weg naar Coronie. Echter is het niet altijd duidelijk wie de barricades opzet en wat het doel van de wegbarricades is. Dit soort acties zijn bij wet verboden en als zodanig strafbaar.

Deze regering heeft altijd gekozen voor het pad van dialoog en zal deze ook niet verlaten. Zo is gestart met het horen van onder andere diverse politieke partijen, sociaal-maatschappelijke groeperingen, vakbonden om te horen wat hun mening is en wat hun knelpunten zijn. De voorgestelde dialoog om de belangrijke aangehaalde issues te bespreken is essentieel om in goed overleg een bijdrage te leveren aan het verder herstel van onze economie en levensstandaard, en het traject van gezondmaking, stabilisatie en groei voort te zetten.

Ook de politieke leiders zijn van mening dat een diepgaande evaluatie van het regeerbeleid, op basis van het overeengekomen Regeer Akkoord van juli 2020, noodzakelijk is. Er zal niet geschroomd worden om daar waar noodzakelijk besluiten te nemen en aanpassing van beleid te realiseren.

Rust en vrede zijn nodig om onze economie te herstellen, te laten groeien zodat de bevolking nu, maar meer nog de generaties die na ons volgen, een solide basis hebben om een mooie en duurzame toekomst op te bouwen. Coalitiepartners verklaren in eenheid verder hieraan te werken in de verschillende staatsorganen van de Republiek Suriname.

Laten we als waarachtige Surinamers, het hoofd koel houden en eerlijk en oprecht met elkaar rond de tafel zitten, omwille van land en volk en vooral voor onze kinderen en kindskinderen. Samen zitten en samen werken aan de duurzame ontwikkeling van land en volk blijven het fundamentele uitgangspunt en werkwijze van deze regering.