De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

NJI schijnt licht over kinderrechtelijke aangelegenheden in Surinaams Burgerlijk Wetboek

Het Nationaal Jeugd Instituut (NJI) heeft de afgelopen week gevolg gegeven aan de uitnodiging van De Nationale Assemblee (DNA) om gehoord te worden over de vaststelling van een Nieuw Surinaams Burgerlijk Wetboek. In dit verband consulteert de Commissie van Rapporteurs onder leiding van het DNA-lid, Dewanchandrebhose Sharman, actoren uit de samenleving om hun inzichten en zienswijze te vernemen over het wetboek.

Het NJI heeft zijn visie gegeven over bepalingen en onderdelen in het Wetboek die direct betrekking hebben op de rechtspositie van kinderen, maar die ook van invloed kunnen zijn op hun welzijn, zoals het namenrecht waarbij wettige en erkende kinderen de geslachtsnaam van de vader dragen en niet erkende kinderen de geslachtnaam van de moeder. Voorts heeft het NJI zijn licht laten schijnen over: adoptie, erkenning, ontkenning van de wettigheid, meerderjarigheid, maar ook over onderwerpen die direct betrekking hebben op de ouders zoals echtscheidingsrecht en huwelijksrecht. Naast het personeel van het NJI, waren ook jongerenvertegenwoordigers aanwezig.