De Boodschap
Kabinet van de President

Commissie presenteert conceptwet Nationaal Mensenrechten Instituut  

De Commissie belast met het opstellen van de Wet Nationaal Mensenrechten Instituut heeft op 1 november de conceptwet gepresenteerd aan minister Kenneth Amoksi van het ministerie van Justitie en Politie. Het doel bij het opzetten van het Nationaal Mensenrechten Instituut (NMI) is zorgdragen aan het beschermen, bevorderen en naleven van de mensenrechten binnen de nationale rechtsorde.

Suriname heeft zich vanaf 2011 gecommitteerd aan de Universal Periodic Preview (UPR). De UPR is een evaluatie mechanisme, dat wordt uitgevoerd door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN). Binnen dit mechanisme kijkt de Raad naar de algehele mensenrechten situatie van een land.

De Commissie onder leiding van het hoofd van het Bureau Mensenrechten Andrea Narain, heeft zich de afgelopen 9 maanden bezig gehouden met het concipieren van deze concept wet. Het vervolgtraject om te komen tot het uiteindelijke wetsproduct gaat nu van start. Er zullen nog presentaties gehouden worden voor president Chandrikapersad Santokhi, de regeringsraad en De Nationale Assemblee.