De Boodschap
Justitie & Politie

Bevorderingen en diploma-uitreiking bij BBS

De Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) die onder het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol) ressorteert, heeft 17 beveiligingsambtenaren naar een naast hogere rang bevorderd. Verder hebben 91 aspirant beveiligingsambtenaren hun diploma in ontvangst mogen nemen. Dit heuglijk feit heeft plaatsgevonden in de vergaderzaal van BBS op vrijdag 4 november 2022.

 

Patrick Campagne, Directeur Operationele Diensten (DOD) sprak de groep toe en haalde aan dat discipline leidend moet zijn voor de aspiranten. Er is een balans tussen rechten en plichten en geen van ze wegen zwaarder. Hij riep de aspiranten op om hun werk steeds naar behoren te doen zoals dat moet in een gedisciplineerd korps. Hij sprak ook de officieren toe en gaf ze mee om een voorbeeld te zijn voor de manschappen. Hij eindigde met een felicitatie naar beide groepen en wens ze heel veel succes toe.

Het waarnemend Diensthoofd Jercy Purperhart zegt dat het niet een korte weg was voor de groep bevorderden. Hij benadrukte dat zij moeten beseffen dat zij nu meer verantwoordelijkheden hebben. Purperhart is verder ingegaan op de leiderschap en managementtrainingen die verzorgd zullen worden aan de officieren en het uniform voor de groep aspiranten. Hij richtte zich tot de groep aspiranten om hun posten niet te verlaten en zich te blijven inzetten voor het werk. “Hou het vaandel van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname hoog. Hij feliciteerde beide groepen en sloot af met de slogan “BBS Voorwaarts”.

“Het is het begin van iets mooi” woorden van Coulor Guillaume, de voorzitter van de bond BBS, aan het begin van zijn toespraak. Wij hopen dat de financiële middelen spoedig in orde komen, zodat het kleden van de aspiranten in december 2022 een feit mag zijn. “Officieren u heeft een ster erbij dus meer verantwoordelijkheden. Nog meer een voorbeeld zijn voor de manschappen. Wij hopen dat het niet alleen om die distinctieve gaat, maar dat u meer dan ooit moet beseffen dat u te allen tijde een voorbeeld moet zijn. Jullie moeten waken dat dit Korps op een hogere hoogte komt vooral nu wij nog in reorganisatie fase zijn. Het is u allen gegund, officieren en geslaagden en als bond hopen wij dat de andere zaken die in orde gemaakt moeten worden ook heel spoedig gebeuren. BBS voorwaarts”. Aldus de bondsvoorzitter.

Na de toespraken mochten werden de epauletten opgespeld voor de officieren en mochten de aspiranten hun diploma in ontvangst nemen. Uit de groep van de 91 Aspirant beveiligingsambtenaren waren er zes best geslaagden; Autar Asietosh, Bansi Shivan, Dabenta Veronica, Ragiel Darin, Reumel Furdjel en Schets Kathleen. Het geheel werd afgesloten met een informeel samenzijn.